Vleermuiswerkgroep Gelderland (VleGel) en de gemeente Lochem helpen samen met inwoners vleermuizen aan een slaapplek. VleGel hangt de komende maanden 50 vleermuiskastjes bij inwoners op. Wilt u een slaapplek bieden aan een vleermuis? Lees dan verder!

Vleermuizen hebben steeds minder rustplekken. Vleermuizen zijn belangrijk omdat ze de insectenstand in balans houden. Het ophangen van vleermuiskasten is een manier om vleermuizen te helpen. Het komt wel nauw waar je zo’n kast ophangt. Geeft u zich daarom alleen op als u een plek in uw tuin of op uw erf heeft die:

  • In de zon, op het (zuid)westen hangt
  • Een stevige boom of gebouw heeft om de kast aan op te hangen
  • Een rustige plek biedt
  • Een plek biedt die in de luwte ligt
  • Een vrije aanvliegroute heeft, dus geen blad of takken voor de invliegopening
  • Op minimaal op 3 meter hoogte is

Er zijn 50 vleermuiskasten beschikbaar, 1 kast per huishouden, op=op. Alleen geschikte plekken komen in aanmerking, en ons uitgangspunt is de kasten gelijk over de kernen te verdelen.

Aanmelden kan voor 1 december 2020

Stuur een e-mail naar: vleermuiskast@lochem.nl. Geef daarbij aan: waar u woont, uw telefoonnummer en waar u een vleermuis een extra slaapplekje kunt bieden, liefst met foto. Dat geeft ons een idee van de plek die u bedoelt. Aanmelden kan tot 1 december.

Tips om vleermuizen te helpen

Niet alleen met een vleermuiskast, ook op andere manieren kunt u iets doen voor de vleermuis. Harrie Pelgrim van VleGel deelt zijn tips in een YouTube-video en in een interview.

Samen inspannen voor de biodiversiteit

De gemeente Lochem spant zich graag samen met inwoners in voor de biodiversiteit. Dat is belangrijk, omdat het aantal planten- en diersoorten flink afneemt. Op dit moment ontwikkelt de gemeente Lochem een biodiversiteitsplan. Daarin staat hoe het beleid van de gemeente gericht gaat zijn op het stimuleren van mee biodiversiteit en hoe ook organisaties en inwoners daaraan kunnen bijdragen. Onder andere boeren, natuurorganisaties en recreatieondernemers denken dan ook over het plan mee.

Deel dit artikel