Het markante fonteinbeeld van beeldhouwer Willem Berkhemer verdient een nieuwe plek en u kunt hierover meedenken! Het beeld stond van 1963 tot 2007 aan de Dr. Cartier van Disselweg bij de Rijks Scholengemeenschap (RSG), dat later het Staring College werd. Sinds de sloop van het schoolgebouw staat het fonteinbeeld op een achteraf plek op de Nieuwe Begraafplaats in Lochem, waar het niet opvalt bij het publiek.

Fonteinbeeld Berkhemer bij het voormalige Staring College (1963-2007)

Wilma Nijenhuis (kunsthistorica), Wout Klein (Historisch Genootschap) en Sjef van Hoorn (inwoner van stad Lochem), hebben de handen ineen geslagen om het Fonteinbeeld Berkhemer een prominente plek in de buitenruimte van de stad Lochem te geven. Het drietal is samen met de gemeente, nu nog eigenaar van het beeld, op zoek naar een nieuwe locatie. Het belangrijkste is volgens de initiatiefnemers dat het een plek wordt waar het beeld met bassin in het oog springt van veel voorbijgangers.

Ruimte voor de fontein

Weet u een ideale plek? Liefst een plek die iets te maken heeft met onderwijs en jongeren. Het beeld moet verder passen in de omgeving qua stijl en architectuur. Zo heeft het beeld de nodige ruimte nodig. Het beeld is immers circa 4,5 meter hoog en het (opnieuw op te bouwen) bassin is 4,5 meter breed.

Mail uw ideeën

Waar zou het fonteinbeeld het beste tot zijn recht komen? Mail uw ideeën voor vrijdag 27 september 2019 aan  fonteinbeeld@gmail.com

Uitvoerbaarheid is belangrijk

Alle ideeën worden beoordeeld op hun uitvoerbaarheid. Als er meerdere locaties mogelijk zijn, dan geven de initiatiefnemers Lochemse inwoners gelegenheid hun voorkeur uit te spreken. Daarna komt de vraag “Wie gaat dat betalen?”.

Deel dit artikel