Inwoners van de gemeente Lochem kunnen in aanmerking komen voor een tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Als het inkomen door de coronacrisis een stuk lager is  geworden en woonlasten niet meer betaald kunnen worden, dan kunnen zij deze tijdelijke bijdrage aanvragen. Deze financiële ondersteuning geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 september.

Wethouder Henk van Zeijts :“Hiermee willen we mensen die dat nodig hebben een extra steun in de rug geven. Gelukkig wordt er al veel gebruik van gemaakt. Ik hoop dat onze inwoners niet aarzelen om dit aan te vragen. Het is er, het hoeft niet terugbetaald te worden, dus maak er gebruik van.”

Vergoeding voor woonlasten

De vergoeding geldt voor woonlasten zoals huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor gas, water en licht. TONK is geen inkomensondersteuning maar echt bedoeld voor noodzakelijke kosten. Het vermogen uit woning, onderneming, pensioen of van minderjarige kinderen wordt niet meegenomen bij de beoordeling.

Voorwaarden

Inwoners komen in aanmerking voor een bijdrage TONK als:

  • De inkomsten tenminste 30% gedaald zijn. Deze daling wordt bekeken over de maand januari 2020 ten opzichte van de maand januari 2021. Zijn er wisselende inkomsten? Dan mag het gemiddelde genomen worden van de inkomsten over het eerste kwartaal 2020 ten opzichte van het eerste kwartaal 2021.
  • Zij hoofdhuurder of eigenaar van een woning zijn.
  • Het vermogen niet hoger is dan € 6.295,- (alleenstaand) of € 12.590,- (gehuwd of samenwonend).

De tegemoetkoming is € 5000 voor de totale TONK periode. De tegemoetkoming wordt als eenmalig bedrag in één keer uitbetaald.

Aanvragen

Inwoners van de gemeente Lochem kunnen een aanvraag doen tot en met 30 september 2021. 

Heeft u al eerder een aanvraag gedaan dan hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. De tegemoetkoming wordt dan automatisch verlengd.

Deel dit artikel