Afgelopen dagen kwamen de eerste delen van de toekomstige brug over het Twentekanaal in Lochem per boot aan. Een gespecialiseerd bedrijf in België (Aelterman uit Gent) maakte de brug. De eerste lading betrof het stalen brugdek. Over 2 weken komen de bogen van de brug per boot aan. Langzaamaan krijgt de Nettelhorsterbrug, zoals we de nieuwe brug noemen, vorm. De brug is onderdeel van het verkeersproject Schakel Achterhoek A1 (rondweg Lochem).

Brug in delen

De stalen delen van de brug vormen de basis. De rest bouwt het Belgische bedrijf op de Lochemse kade op. Na de plaatsing krijgt de brug nog een betonnen rijdek. Door de omvang van de brug kon de bruggenbouwer deze niet in zijn geheel naar Lochem vervoeren. Daarvoor is de sluis bij Eefde te smal en zijn de bruggen op het Twentekanaal te laag. Van februari tot en met mei 2024 lassen ze de brugdelen op het Streekbetonterrein in elkaar. Het terrein is inmiddels een groot bouwterrein. De brug komt hier op 14 tijdelijke ‘steunpoten’ te staan. Evenwijdig geplaatst aan de Goorseweg. Om de boogdelen over een aantal weken te kunnen bevestigen aan het dek, plaatst de aannemer grote boogtorens.

Andere werkzaamheden

Met het arriveren van deze brugdelen breekt een nieuwe fase aan voor het werk. Waar tot nu toe de werkzaamheden vooral langs de Kwinkweerd en aan de noordzijde van het Twentekanaal plaatsvonden, werkt aannemer BAM Infra Nederland steeds meer aan 2 zijden van de brug. De contouren van de oprit van de nieuwe brug kunt u al zien ten oosten van de bouwlocatie.

Invaarmoment brug

In het weekend van 8 en 9 juni 2024 krijgt de brug haar definitieve plek. Het transport van dit enorme stalen bouwwerk en het vervoer over het water (het ‘invaren’) is een spectaculaire gebeurtenis. Dit laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Hierover berichten we u later.

Uitkijkplateau biedt zicht op unieke gebeurtenis

Om de bouw van de nieuwe brug over het Twentekanaal in Lochem (de Nettelhorsterbrug) goed te kunnen volgen is langs de Goorseweg een veilig uitzichtpunt gemaakt door aannemer BAM. Met een trap naar het verhoogde uitzichtpunt is de bouw van de brug goed te volgen. Wilt u het uitzichtpunt bezoeken? Deze staat langs de Goorseweg ter hoogte van de beschilderde graansilo van Oocon. Kom te voet of met de fiets naar dit punt toe. Ter plaatse is namelijk geen parkeergelegenheid. Vanwege de veiligheid willen we u met klem verzoeken niet het bouwterrein te betreden.

Deel dit artikel