Een mooie mix van mensen uit onze gemeente nam op dinsdag 17 september deel aan de eerste Lochemse bijeenkomst voor de Regionale Energiestrategie. De bijeenkomst had als doel inwoners en belanghebbenden de gelegenheid te geven om mee te denken over het opwekken van schone energie dichtbij huis.

De Regionale Energiestrategie (RES) helpt ons om samen stap voor stap keuzes maken voor het opwekken van schone energie met zonnevelden en windmolens. Mensen konden zich aanmelden voor de bijeenkomst na oproepen op de gemeentepagina’s in de Berkelbode. Ook in andere gemeenten van de Cleantech Regio (Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) vinden op dit moment bijeenkomsten met inwoners en belanghebbenden plaats.

Huiswerk

De deelnemers van de bijeenkomsten kregen vooraf werkboeken met uitleg en vele kaarten, die een beeld geven van ons grondgebied. Dat kan gaan om beschermde natuur, laagvliegroutes, hoogspanningskabels of andere functies. Ook zijn er kaarten met voorbeelden van groepen windmolens of zonnevelden in het landschap. Hiermee konden de deelnemers zich voorbereiden op de vraag: welke gebieden in onze gemeente en in onze regio vindt u wel of juist niet geschikt voor het opwekken van energie met windmolens en zonnevelden?

Wikken en wegen

Wethouder Henk van Zeijts was tevreden met de inbreng van de deelnemers aan de eerste werksessie: “Het is een gegeven dat heel Nederland de overstap moet maken naar schone energie. Welke bijdrage kan onze gemeente met onze partners in de Cleantech Regio daar aan leveren? Om die vraag te beantwoorden, hebben we een stappenplan gemaakt. Deze werksessie was een van de stappen om onze inwoners te laten meedenken. Wat zijn voor- en nadelen van zonnevelden of windmolens langs infrastructuur, bij de kernen, rond industrie, of op landbouwgrond? Welke ontwikkelingen zijn wenselijk of juist niet en waarom? Dat zijn vragen waar we met elkaar over nadenken. En dat doen we met hulp van vele kaarten die ons alle mogelijkheden laten zien.”

Op social media zijn sommige kaarten uit de werkboeken opgedoken. Dat leidt hier en daar tot verwarring. “Ik wil nadrukkelijk melden dat er op dit moment geen windmolens of zonnevelden zijn ingetekend of vastgelegd”, aldus de wethouder. “Er is nog geen sprake van hoeveelheden of locaties. Simpelweg omdat dat nu juist is wat we met elkaar moeten bedenken.”

Resultaat

Aan de eerste bijeenkomst deden vertegenwoordigers vanuit dorpsraden, landbouw, industrie, toerisme en natuur en landschap mee. Iedereen binnen onze gemeente krijgt gedurende het komende half jaar de gelegenheid om ideeën te delen, bijvoorbeeld via dit soort bijeenkomsten of met een digipanel. Zo kunt u bijdragen aan de plannen voor het opwekken van schone energie in de regio. Het resultaat van dit hele stappenplan is de Regionale Energiestrategie van de Cleantech Regio (Gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, provincie Gelderland, Waterschappen Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel en de Strategische Board Cleantech Regio). Deze RES geeft aan hoeveel schone energie we als Cleantech Regio kunnen en willen opwekken, als bijdrage aan het landelijke klimaatdoel.

Benieuwd naar de volgende bijeenkomst? Meld u dan aan via rovsecretariaat@lochem.nl.

Meer informatie

Deel dit artikel