De energieprijzen zijn fors gestegen. Een deel van onze inwoners kan die prijsstijgingen niet opvangen. Daarom krijgt ieder huishouden dat rond moet komen van een laag inkomen een eenmalige energietoeslag van € 800 van de Rijksoverheid. Daarnaast helpt LochemEnergie deze mensen met concrete maatregelen om geld en energie te besparen.

Eenmalige energietoeslag via de gemeente

De eenmalige energietoeslag is voor ieder huishouden met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum inkomen. De gemeente verstrekt deze energietoeslag aan ieder huishouden dat bij ‘t Baken in beeld is via de bijstand, het gebruik van één of meer minimaregelingen in 2021 of 2022 of door deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering. Wanneer inwoners niet onder deze voorwaarden vallen maar wel een laag inkomen hebben, dan kunnen zij zich melden bij ’t Baken via (0573) 28 92 90. Dan wordt bekeken of zij toch in aanmerking kunnen komen voor deze energietoeslag.

Brief met alle informatie volgt half april

Huishoudens die bekend zijn bij ‘t Baken ontvangen half april een brief met informatie over het uitkeren van de energietoeslag. Inwoners die rond die tijd geen brief hebben ontvangen en wel menen in aanmerking te komen voor de energietoeslag kunnen zich melden bij ’t Baken via (0573) 28 92 90. Hiervoor is half april een aanmeldformulier beschikbaar op www.bakenlochem.nl/energietoeslag.

Hulp bij energiebesparen voor lage inkomens via LochemEnergie

Het grootste deel van de mensen met een laag inkomen woont in een huurwoning. Maar er zijn ook mensen met een laag inkomen die een eigen huis hebben dat slecht geïsoleerd is. Ook deze huiseigenaren kunnen een beroep doen op hulp van LochemEnergie om direct energie te besparen. Om in aanmerking te komen, moet minstens een achtste van het netto-inkomen op gaan aan de energierekening.

De gemeente ontvangt van het Rijk 260.000 euro om naar schatting 1000 huishoudens te helpen om energie te besparen. De gemeente heeft de uitvoering van deze regeling bij LochemEnergie neergelegd.  De maatregelen worden per huishouden bepaald en variëren van hulp bij energie besparen door gedrag, ingrepen in de woning, tot de vervanging van energie ongunstige apparaten.

Inwoners kunnen zich bij LochemEnergie aanmelden voor deze ondersteuning via energieactie2022@lochemenergie.net en via telefoonnummer 06 - 11 22 06 92.

Geen laag inkomen maar wel hulp bij energie besparen?

Inwoners die niet tot de doelgroep behoren, maar wel energie willen besparen kunnen zich melden via de reguliere kanalen. Voor alle inwoners geldt dat informatie over energiebesparing is te vinden op www.regionaalenergieloket.nl/lochemwww.energieloketlochem.nl en www.lochemenergie.net. Op deze websites kan ook een afspraak met een energiecoach gemaakt worden.

Deel dit artikel