21 december

Doornberg Recycling aan de Scheggertdijk in Almen vertrekt in 2020, er komen woningen voor in de plaats. ​​​​​​​Doornberg Recycling in Almen verplaatst de bedrijfsactiviteiten. De gemeente heeft het terrein van 2,7 hectare aangekocht en geeft het een woonbestemming. Dat is de uitkomst van een lange periode van intensief overleg tussen Doornberg Recycling, omwonenden en de gemeente. Alle partijen kunnen zich vinden in deze oplossing.

Doornberg Recyling gebruikte aan de Scheggertdijk een terrein om met name autobanden op te slaan en te bewerken. Sinds de start van het bedrijf strijden omwonenden en belangenorganisaties tegen de omgevingsvergunning die het college in 2015 verleende.

Uitspraak Raad van State

In juni 2018 deed de Raad van State uitspraak. Belangrijk onderdeel hiervan is dat Doornberg Recycling maximaal 12 dagen per jaar banden mag shredderen. Het bedrijf vindt dit onvoldoende voor een gezonde bedrijfsvoering. Voor omwonenden blijft dit een te grote aantasting van hun woongenot. Bovendien blijft ondanks genomen maatregelen hun angst voor een calamiteit bestaan.

Verkenning

In augustus 2018 besloot het college tot een verkenning van de mogelijkheden om tot een structurele oplossing te komen. Deze verkenning bestond uit gesprekken en onderhandelingen waarbij Doornberg Recycling, de Omgevingsdienst Achterhoek, direct aanwonenden en de gemeente Lochem zochten naar een duurzame oplossing.

Wethouder Bert Groot Wesseldijk: “Doornberg Recycling vertrekt. Er komt een mooie woonbestemming voor terug. Ik ben blij dat we in goed overleg met alle betrokkenen de afspraken hebben kunnen maken. We waren beland in een onoplosbare situatie. Doornberg Recycling heeft te veel beperkingen op deze plek. Ondanks het feit dat het bedrijf zich aan alle regels hield en wij intensief toezicht hielden, voelden omwonenden zich onveilig en konden we hun zorgen niet wegnemen. Er is nu een oplossing die voor alle partijen goed is. Ook voor de gemeente. We wijzigen de bestemming en de verwachting is dat de investering zich terugverdient”.

Afbouwen activiteiten

Onderdeel van de oplossing is een tijdelijke nieuwe milieuvergunning en een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan. Het college van B&W is bevoegd om deze afwijking in combinatie met de milieuvergunning te verlenen. Doornberg Recycling krijgt vanaf 1 januari 2019 maximaal 16 maanden de tijd om het terrein leeg te krijgen en nog drie maanden om het terrein op te leveren. Om de voorraad helemaal af te bouwen, zal het bedrijf maximaal 5 uur per dag, 5 werkdagen per week rubber shredderen. Doornberg Recycling bespreekt momenteel de aankoop van gronden op Fort de Pol in Zutphen en vraagt hier een milieuvergunning aan voor het opslaan, shredderen en verwerken van rubber.

Toekomst

Door aankoop van het terrein heeft de gemeente de toekomstige bestemming in eigen hand. Met omwonenden is afgesproken dat een terughoudende invulling met woningen op ruime kavels passend is. In de loop van 2019 start de gemeente met het ontwerpproces voor woningbouw en met de bestemmingsplanprocedure. In totaal komt er ruimte voor maximaal 7 woningen op gemiddeld 5.800 m2.

Raadsbesluit

Op 3 december 2018 heeft de gemeenteraad in een besloten vergadering kennisgenomen van de uitkomst van de verkenning en de vervolgstappen. Ook stelde de raad € 2.770.000 beschikbaar voor de aankoop van het terrein en voorbereiding van de woningbouw. De verkoop van de woonkavels levert naar verwachting een vergelijkbaar bedrag op. Op 18 december zijn alle omwonenden geïnformeerd.

Deel dit artikel