Welke voorwaarden wilt u stellen aan het opwekken van energie met windmolens en zonneparken? Die vraag legt de gemeente voor aan haar bewoners tijdens twee digitale bewonersavonden. De opmerkingen van bewoners gebruikt de gemeente voor haar beleid over grootschalige windmolens en zonneparken.  

De gemeente heeft de ambitie in 2030 energieneutraal te zijn. Daarom moeten er onder meer zonneparken en windmolens komen voor het opwekken van duurzame energie. De gemeente vraagt aan haar bewoners welke randvoorwaarden zij belangrijk vinden bij deze vormen van energie opwekken. Voorwaarden kunnen bijvoorbeeld gaan over manieren voor de buurt om te delen in de opbrengst. Of over hoe buurtbewoners betrokken worden bij nieuwe plannen. 

Plannen moeten voldoen aan de voorwaarden

Mensen of bedrijven die een plan indienen voor een zonnepark of windmolen, moeten zorgen dat dit voldoet aan deze voorwaarden. De inbreng van de bewonersavonden is ook van belang voor de Omgevingsvisie. Hierin komt te staan hoe de gemeente Lochem er in 2030 uit zou moeten zien. In december konden bewoners al een online vragenlijst invullen over de wonen, werken en energie opwekken in 2030. Nu kunnen zij dus hun stem laten horen over de randvoorwaarden voor zon en wind via bewonersavonden. Die zijn in verband met de coronamaatregelen digitaal.

“We moeten nu aan de bak”

Wethouder Henk van Zeijts (duurzaamheid) benadrukt dat de bewonersavonden niet gaan over de vraag OF er windmolens en zonneparken komen: “Alle gemeenten moeten ruimte zoeken voor het opwekken van energie met wind en zon op land. Natuurlijk komen er ook windmolens op zee en zonnepanelen op daken. Dat is echter niet genoeg om voldoende energie mee op te wekken.  Zonneparken en windmolens in gemeenten zijn dus ook nodig. Als we genoeg schone energie willen opwekken, moeten we nu aan de bak. Er is veel te bespreken, want een windmolen of zonnepark is hoe dan ook een verandering in ons landschap. Daarom gaan we zorgvuldig, stap voor stap, te werk. Ik nodig onze bewoners van harte uit om mee te doen.”

De avonden zijn op woensdag 3 februari en woensdag 10 februari van 19.30 tot 21.30 uur. Op 24 maart is er een terugkomavond. Dan presenteert de gemeente de resultaten en is er een toelichting op welke manier de opmerkingen van bewoners zijn verwerkt.

Wilt u meedoen?

Wij vragen u om nu alvast uw interesse voor deelname door te geven. Stuur daarvoor een mail naar windenzon@lochem.nl. In de tweede helft van januari maken wij de balans op van het aantal aanmeldingen. U krijgt dan een definitieve uitnodiging met daarin nadere informatie.

Liever niet digitaal?    

Als u op een andere manier uw mening wilt geven, bel ons dan via (0573) 28 92 22 en laat uw gegevens achter. Of stuur een brief naar Gemeente Lochem, afdeling Ruimte, team Milieu, postbus 17, 7240 AA Lochem. Wij nemen dan contact met u op. Andere vragen? Mail naar windenzon@lochem.nl of bel met bovengenoemd nummer.

Meer lezen?

Deel dit artikel