De coronacrisis heeft sinds maart 2020 de wereld op z’n kop én voor een groot deel ‘op slot’ gezet. Hierdoor hebben veel maatschappelijke organisaties schade geleden. Voor het kalenderjaar 2021 biedt de gemeente Lochem een ondersteuningsregeling.

De gemeente deelt organisaties in, in twee groepen:

  • Organisaties die alleen werken met vrijwilligers. En die niet in aanmerking komen voor ondersteuning via specifieke regelingen van het Rijk en/of de Provincie.
  • Organisaties die één of meer betaalde krachten in dienst hebben en/of een eigen gebouw hebben.

De gemeente bepaalt aan de hand van de binnengekomen aanvragen in welke groep een organisatie thuishoort. Dan wordt bekeken voor welke regeling de organisatie in aanmerking komt.

Samengevat

  • Bent u een niet-commerciële organisatie op het gebied van kunst, cultuur, sport, recreatie en toerisme?
  • Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
  • Heeft u financiële schade door de beperkingen van de coronatijd?
  • Ga dan op www.lochem.nl naar cultuur, recreatie en toerisme > meldingen en vergunning > financiële ondersteuning corona.

 

Deel dit artikel