Op woensdagavond 1 februari is er een kennissessie/netwerkbijeenkomst voor iedereen die zich bezighoudt met recreatie en toerisme in de gemeente Lochem. Het inhoudelijke deel van de avond staat in het teken van vitaliteit van verblijfsrecreatie, het gebruik van de Leefstijlvinder voor doelgroepgericht ondernemen en de toeristische profilering van de gemeente Lochem. Het programma begint om 20.00 uur bij De Haarbroekse Vijvertuin, Harfsensesteeg 40, Harfsen.

Vitaliteit van verblijfsrecreatie

Naar aanleiding van een onderzoek naar de vitaliteit van verblijfsrecreatie in de Achterhoek start in januari een nieuw initiatief. Ondernemers in deze tak van ondernemen, kunnen hulp krijgen bij het toekomstbestendig doorontwikkelen van hun bedrijf. Anneloes Blaauw, gemeente Lochem, geeft een korte introductie op het programma.

Landelyk Lochem

Sinds de zomer profileert toeristisch Lochem zich in uitingen als Landelyk Lochem. Laura van der Linde, Achterhoek Toerisme, en Roy Amerongen, buro Feel, geven een korte update. U krijgt inzicht in de gedachtegang achter Landelyk Lochem en hoort hoe ook u Landelyk Lochem kunt gebruiken in uw uitingen.

Leefstijlvinder

Heleen Faber van Achterhoek Toerisme geeft inzicht in het doel en de toepasbaarheid van deze tool voor doelgroepbepaling en productontwikkeling. Ze laat zien hoe u antwoorden krijgt op vragen zoals: Waar kan ik nu het beste in investeren? Hoe kan ik mijn marketing optimaliseren? Of welke arrangementen zou ik kunnen ontwikkelen?

Vragen en aanmelden

De gemeente Lochem, VVV Lochem en Achterhoek Toerisme organiseren deze avond. Aanmelden is noodzakelijk. Voor vragen en aanmelden kunt u een mail sturen aan Laura van der Linde, regiocoördinator R&T gemeente Lochem bij Achterhoek Toerisme, via l.vanderlinde@achterhoek.nl.

Deel dit artikel