De Fysieke Overlegtafel Wmo op 30 maart 2020 gaat niet door in verband met de maatregelen die door de overheid zijn genomen.

We bekijken begin april of we een ander moment plannen of de Overlegtafel op een andere manier vormgeven. Vragen over aansluiting bij de Zorgregio MIJ/OV per 1 januari 2021 kunnen altijd worden gesteld via: platformsociaaldomein@lochem.nl

Deel dit artikel