De Cleantech Regio heeft hard gewerkt aan een eerste versie van de Regionale Energiestrategie. Daarin staat hoeveel schone energie we de komende tien jaar in onze regio op kunnen wekken met zon en wind.

Het eerste concept van de RES (pdf, 23.510 KB)  kunt u hier downloaden. Meer informatie over de totstandkoming en het vervolg vindt u op https://www.cleantechregio.nl/res/

De concept-RES is geen eindresultaat. Inwoners en raden kunnen zich hier nog over uitspreken. Normaal gesproken zouden er de komende periode raads- en inwonersbijeenkomsten zijn om reacties op de concept-RES op te halen. Deze kunnen pas doorgaan, op het moment dat dit weer veilig mogelijk is. In de tussentijd wordt de informatie zoveel mogelijk digitaal gedeeld. Het online RES Platform een begin. We beseffen dat dit lastig is voor mensen die niet of minder online zijn. Wethouder Henk van Zeijts (duurzaamheid): “Helaas hebben we te maken met een crisis, waardoor het bijna onmogelijk is om het publieke debat goed  te voeren. En dat is juist als het gaat over het opwekken van duurzame energie, heel belangrijk. Schone energie opwekken met zon en wind, heeft gevolgen voor ons landschap en voor onze leefomgeving.”
De regio heeft verzocht 1 juni 2020 als datum voor het indienen van de Concept-RES bij de landelijke overheid uit te stellen. Dit verzoek moet goed bekeken worden. Aan deze datum zijn subsidietermijnen verbonden en het PlanBureau voor de Leefomgeving moet het concept nog bestuderen.

Wat is het Cleantech bod?

In Nederland zijn afspraken gemaakt over duurzame energie in het Klimaatakkoord. Dertig regio’s in Nederland gaan samen in 2030 totaal 35 Terawattuur (TWh) energie opwekken met zon en wind. In de concept-RES komt onze regio tot een bijdrage van ruim 1,2 TWh. Deze bijdrage bestaat uit 0,78 TWh zonne-energie en 0,45 TWh windenergie.

RES Cleantech Regio

De RES in de Cleantech Regio is een samenwerking van gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, provincie Gelderland, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel, netbeheerder Liander en de Strategische Board van de Cleantech Regio. Gemeente Deventer doet mee in de Regionale Energie Strategie West-Overijssel.

De concept-RES en meer informatie vindt u op het digitaal RES-platform: https://www.cleantechregio.nl/res/

Deel dit artikel