Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de herinrichting van de Walderpoort, Tramstraat en Larenseweg in Lochem. Het vaststellen van het ontwerp en een investeringskrediet staan op de agenda. Ook vraagt het college aan de raad om een extra structureel budget beschikbaar te stellen voor het structurele beheer en onderhoud van deze wegen.

Walderpoort, Tramstraat en Larenseweg zijn toe aan herinrichting

De afgelopen jaren heeft een vertegenwoordiging van bewoners van de Tramstraat en de Larenseweg regelmatig aangeklopt bij de gemeente Lochem. Zij uiten hun zorgen over te hoge snelheden, sluipverkeer, hoge verkeersintensiteit, veel zwaar verkeer, slecht wegdek, veiligheid en geluidsoverlast. De gemeente Lochem ziet ook dat deze wegen toe zijn aan een herinrichting. Zo maken we het beter en veiliger. Met het project geven we invulling aan de Visie Binnenstad Lochem. En een goede en veilige inrichting voor alle weggebruikers. In het bijzonder voetgangers en fietsers.

Inwoners dachten mee over het ontwerp

Om te komen tot een nieuw ontwerp volgde de gemeente Lochem een intensief participatieproces. We organiseerden inloopbijeenkomsten waarbij we respectievelijk het schetsontwerp en het concept-voorontwerp fysiek presenteerden. Hieruit is het voorontwerp (pdf, 4.365 KB)  gekomen dat we nu voorleggen aan de gemeenteraad.

Wat gaan we doen?

Uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp is:

  • Inrichten als een 30 km/h-zone. Waarin ‘verblijven’ centraal staat en de voetganger en fietser een prominente plek krijgen;
  • Toepassen van verkeersremmers zoals drempels/plateau’s, versmallingen en een afbuiging van het hoofdfietspad via het oude trambaantracé met een haakse bocht;
  • Toevoegen van groen en bomen (klimaat adaptatie);
  • Tegengaan van doorgaand verkeer door verkeersremmende maatregelen
  • Inritconstructie Hanzeweg (dit volgt in fase 2);
  • Voetgangersoversteekplaats op het plateau Larenseweg/Koedijk.  

Wat gaat het kosten en wanneer voeren we het werk uit?

Voor de herinrichting Walderpoort, Tramstraat en Larenseweg is in de begroting van 2023 een bruto krediet van € 3.225.000 opgenomen. We vragen nu een bruto krediet van € 2.999.000. Het restant blijft in de begroting beschikbaar. Dit geld willen we gebruiken voor de inritconstructie Hanzeweg (fase 2).

Als de gemeenteraad akkoord gaat dan pakt de gemeente Lochem naar verwachting de Walderpoort, Tramstaat en Larenseweg aan in 2024. Ná de bouw van de nieuwe Reudinkbrug (Hoevenbrug). Zo blijft Lochem goed bereikbaar.

Meer informatie

Mocht u meer willen lezen over dit project en het voorontwerp bekijken: kijk dan op onze site: Walderpoort Tramstraat en Larenseweg - gemeente Lochem.

 

Deel dit artikel