7 november

Gesprekken met inwoners inspireren tot vijfde thema.

Dichtbij, Duurzaam, Doen: Lochem inspireert! Burgemeester en wethouders presenteerden vrijdag 2 november het collegeprogramma met deze titel. Met een collegeprogramma op hoofdlijnen in de hand, ging het college een maand lang in gesprek met inwoners, bedrijven en organisaties om inspiratie op te doen. Dit leidt tot extra aandacht voor samenwerking, communicatie en klantgerichte dienstverlening.

“De gesprekken hebben onze ideeën verrijkt om onze prachtige gemeente nog mooier te maken. Wat een energie en betrokkenheid is er in onze gemeente! We spraken met inwoners en organisaties over vier thema’s: Sterke Economie, Krachtige Samenleving, Onze Leefomgeving en Nieuwe Energie. Onze gesprekken inspireerden ons tot een vijfde thema: Slagvaardig Lochem. Dit gaat over communicatie, service en samenwerking. Ook in wat we willen uitvoeren, hebben we nieuwe keuzes gemaakt.”

Waar wil het college zich voor inzetten?

Enkele voorbeelden: Voor een Sterke Economie wil het college de contacten met bedrijven aanhalen en actief meedenken met plannen. In een krachtige samenleving worden ook jongeren gehoord. Het college wil meer in gesprek en jongeren een stem geven bij beslissingen. Voor een prettige leefomgeving wil het college inwoners steunen bij het aanpakken van verkeersoverlast, zoals hardrijden. Met het oog op het klimaat, thema Nieuwe Energie, komt het college met meer duidelijkheid: Hoe kunnen inwoners en bedrijven bijdragen aan klimaatdoelen? Inwoners hechten aan schoon heel en veilig. Het college wil daarom knelpunten oplossen die inwoners aankaartten. Denk aan kuilen in wegen of scheve lantaarnpalen.

College maakt een uitvoeringsvoorstel

Wat het college wil uitvoeren, staat nog niet één op één in de begroting 2019. Om direct aan de slag te kunnen, is er op een aantal thema’s budget gereserveerd. In het voorjaar legt het college de gemeenteraad een uitvoeringsvoorstel voor. De kaderbrief 2020 werkt het collegeprogramma in de volle breedte uit.

Het college blijft ook de komende tijd in gesprek met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners om te horen wat er speelt. “Door dichtbij te zijn, houden we vinger aan de pols. Zo kunnen we elkaar versterken en beter helpen”, aldus B&W.

Deel dit artikel