Het college bezocht afgelopen maandag met boswachters en medewerkers van Natuurmonumenten landgoed Dorth. Zij kregen hier uitleg over het landgoed.

groepsfoto met collegeleden en overigen

Boswachter Jantine Wesselink van Natuurmonumenten: β€œSamen met vele vrijwilligers, onze partners en buren zetten wij ons in voor de natuur en cultuurhistorie op Landgoed Dorth. Bijzonder aan het landgoed is dat er nog landschapselementen uit vier perioden zichtbaar zijn. Lanen en strakke lijnen uit de formele aanleg en vijvers en romantische paadjes uit de landschapsstijl, bijvoorbeeld. We werken eraan die te doen herleven zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen genieten. Samen zetten wij ook onze schouders onder het vasthouden van water. Dat is extra belangrijk in en om dit gebied, voor de natuur en de landbouw. Van oudsher is dit een waterrijk gebied met bruisende natuur. De derde opgave waar we de komende tijd samen met de direct omwonenden mee aan de slag gaan is de restauratie en herbestemming van het landhuis.”

Geweldige plek met uitdagingen

Wethouder Marja Eggink: β€œDe verscheidenheid aan landschappen en natuur maakt onze gemeente een geweldige plek waar we trots op zijn. Tegelijk zijn er grote uitdagingen, die samenkomen in dit gebied. Dit zijn onder meer opgaven op het gebied van water, droogte, natuur en het perspectief voor landgoederen. Het landgoed Huize Dorth is karakteristiek voor onze streek. De landgoederen koesteren wij. Als gemeente willen we graag met landgoederen meedenken, zodat zij zich maatschappelijk en economisch kunnen ontwikkelen. Zo behouden we ze voor de toekomst.”

Deel dit artikel