Deze winter snoeit Circulus-Berkel de  laanbomen in het westelijk deel van de gemeente Lochem. Vanaf januari zijn ongeveer 4000 bomen gesnoeid. De komende maand volgen er nog eens 6000 bomen.

Circulus-Berkel heeft bijna de helft van de laanbomen die voor deze winter op de planning staan gesnoeid. Het gaat om laanbomen die de afgelopen vier jaar nog niet waren gesnoeid. Deze bomen staan vooral langs wegen waar weinig verkeer over komt en langs zandwegen. Binnenkort wordt de tweede helft van de bomen gesnoeid. De snoeiploegen zijn begonnen aan de buitenranden van het gebied en werken richting het midden. Daar komen zij elkaar tegen. Het snoeien bestaat uit het weghalen van dood hout  en laaghangende takken van bomen. Zo blijven de wegen goed en veilig te gebruiken.

Kap risicobomen klaar

Snoeien is niet altijd voldoende. De afgelopen maand zijn verspreid over de gemeente ook risicobomen gekapt. Dat zijn bomen die een gevaar vormen voor weggebruikers omdat ze kunnen omvallen of doordat takken kunnen vallen. Door de droge zomers van de afgelopen jaren en de ouderdom van het bomenbestand, was een aantal bomen ziek of dood. Risicobomen houden we goed in de gaten en we controleren ze elk jaar op veiligheid. Zijn ze niet meer veilig, dan moeten we ze helaas kappen. Zodra er in de laan voldoende licht en ruimte is ontstaan voor nieuwe aanplant, zorgen we voor herplant.

Overlast beperken

Circulus-Berkel beperkt de overlast voor buurt en weggebruikers zoveel mogelijk. Op de plek van de snoei- en kapwerkzaamheden zet de aannemer de wegen gedeeltelijk af. De wegen worden dus niet afgesloten.

Vragen?

Neem bij vragen over het onderhoud van de bomen contact op met Circulus-Berkel, www.circulus-berkel.nl/contact. Vragen over laanbomenbeleid kunt u stellen via info@lochem.nl.

Deel dit artikel