Aan de Stoomdijk in Eefde onderhoudt een deel van de bewoners al een flink aantal jaren de bermen langs hun tuinen en een stukje openbaar groen. Omdat deze buurt net buiten het dorp ligt, beheerde Circulus-Berkel de openbare ruimte hier als buitengebied. De bewoners hebben toen bij Circulus-Berkel en de gemeente aangegeven dat zij het beheer graag over wilden nemen.

Het groen en de buurttafel zorgen voor gezelligheid aan de Stoomdijk in Eefde.

De gemeente ziet graag dat bewoners participeren in hun eigen leefomgeving. Vaak gaat het dan om groenbeheer. De bewonersgroep van de Stoomdijk heeft voorgesteld om ook een buurttafel te plaatsen, die ze dan als blijk van waardering zouden krijgen. Zo gebeurde het. De tafel hebben zij laten maken door Trajectum. Daardoor kreeg ook arbeidsparticipatie zijn plek. De gemeente heeft de productiekosten van de buurttafel op zich genomen. De Stoomdijk is de eerste plek in het buitengebied waar de gemeente het groen door buurtbewoners laat beheren.

Vergoeding voor inzet

Circulus-Berkel Buitenruimte heeft dit voorjaar een gebruikersovereenkomst BuurGroen met de bewoners afgesloten. De buurt ontvangt in het vervolg elk jaar een vergoeding voor haar inzet.

Deel dit artikel