Een bewogen jaar loopt op zijn eind. Velen in onze gemeente hebben op hun manier bijgedragen aan de opvang van mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchtten. Ik wil u daar heel graag voor bedanken. Dat is naoberschap over landsgrenzen heen.

portretfoto burgemeester

Hart en huis

Een speciaal woord van dank wil ik richten tot de gastgezinnen in onze gemeente. Ruim 100 mensen die Oekraïne ontvluchtten, vonden in onze gemeente een plek dankzij gastgezinnen zoals u. Gevluchte Oekraïners konden dankzij uw hulp tot rust komen. Vonden een veilige plek om contact te houden met hun thuisfront. Een plek van waaruit zij voorzichtig hun weg konden vinden in onze gemeenschap.

Bij tijd en wijle zal dit heel wat van uw inspanningen gevraagd hebben en nog vragen. Ik hoop dat uw inzet u en de vluchtelingen ook mooie gebeurtenissen brengt. Als gemeente vangen wij ook mensen uit Oekraïne op. Daardoor heb ik van dichtbij gezien hoeveel inzet dit vraagt van de betrokkenen en hun omgeving. Hoeveel tijd en aandacht er gaat zitten in het bieden van ondersteuning. Bij allerlei praktische vragen, maar ook bij allerlei zaken die u op voorhand niet had kunnen bedenken. Het opvangen van ontheemden is meer dan het bieden van een bed en een kamer.

Vrijwilligers

In de gemeente Lochem beschikken we gelukkig over een groot vrijwilligersnetwerk. Dit zijn mensen die  zich met hart en ziel inzetten voor de Oekraïense vluchtelingen. Komend jaar willen we Oekraïners in gastgezinnen meer verbinden aan vrijwilligers en de Oekraïners in de gemeentelijke opvang. Bijvoorbeeld door aansluiting te bieden bij een activiteit, taallessen of een praatgroep.

Vrijwilligers en gastgezinnen hebben voor de Oekraïners in onze gemeente het verschil gemaakt. Bedankt, voor alles wat u heeft u gedaan en nog doet.

Ik wens u prettige kerstdagen toe en hopelijk tot ziens in het nieuwe jaar.

Met warme groet namens het college van Burgemeester en Wethouders

Sebastiaan van ‘t Erve

Deel dit artikel