TPSolar is gestart met de bouw van een zonnepark op de voormalige stortplaats Armhoede. Met bijna 23.000 zonnepanelen wordt dit het eerste grootschalige zonnepark in onze gemeente.

Het zonnepark wekt straks evenveel schone elektriciteit op als bijna 2.500 huishoudens gemiddeld in een jaar verbruiken. De bouwwerkzaamheden zullen naar schatting 3 maanden in beslag nemen. Een deel van de werkzaamheden wordt door lokale bedrijven uitgevoerd.

Subsidie

Provincie Gelderland verleende in 2017 vergunning voor het project en in 2018 werd subsidie verkregen via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+).

Deel dit artikel