Biodiversiteit. Een begrip dat je steeds meer hoort. Maar wat is dit nu precies? Wethouder Henk van Zeijts legt uit wat het inhoudt. Wat u er als inwoner van merkt en wat de gemeente doet en wil gaan doen. Ook roept de wethouder op om, samen met u, een lokale beweging biodiversiteit te starten. Een interview over bloeiende tuinen, beheer van bomen en bermen, struinpaden en het zonnebloemenlint.

Betrokkenen geven de zaden water
De financiers van de Rabobank Coöperatie, LTO-Noord en de gemeente geven de zaadjes een flinke scheut water. Ook wethouders Bert Groot Wesseldijk (Landbouw, tweede van links) en Henk van Zeijts (Duurzaamheid, midden) dragen het project een warm hart toe (foto: Louise Tietge).

Alle zaadjes voor 25 kilometer zonnebloemenlint zitten in de grond. Dit jaar doen 45 boeren mee aan het project.

Wethouder Van Zeijts vindt biodiversiteit belangrijk en maakt zich er hard voor om het hoger op de politieke agenda te krijgen. Momenteel gaat het heel slecht met veel ecosystemen en de insectenstand. Zonder insecten gaat de natuur, maar ook de kwaliteit van ons leven als inwoners achteruit. “Het gaat om de verscheidenheid van dieren en planten, en hun verschillende leefgebieden. Biodiversiteit is daarnaast ook nuttig. Bijen en hommels zorgen voor bestuiving en daarmee voor ons voedsel”, legt Van Zeijts uit, die aangeeft dat biodiversiteit past bij het groene karakter van Lochem.

Wat doet de gemeente al?

“We doen in onze gemeente nu al heel veel om de natuur in balans te houden”, geeft de wethouder aan. “Zo maaien we de bermen in het buitengebied maar één keer per jaar. Bloemen blijven daardoor langer staan en dat trekt insecten aan. Wij houden verder landjepik in de gaten. Veel landeigenaren maaien lange stroken van gemeentebermen mee die eigenlijk niet tot hun eigendom behoren. Dit mag niet. Deze bermen zijn juist bedoeld voor planten en dieren. Verder is het bomenbeheer aangepast. Zo mogen de bomen tegenwoordig ouder worden. Wel zorgen we voor risicokap. Dit houdt in dat zieke bomen gekapt worden, zodat de veiligheid van onze inwoners niet in het geding komt.”

Houtwallen, waterpoelen en zonnebloemen

De wethouder geeft aan dat de provincie en gemeente subsidies verstrekken, onder meer om houtwallen en waterpoelen aan te leggen. Dit trekt dieren aan en past uitstekend in ons agrarisch landschap. “Het zonnebloemenlint is ook een mooi voorbeeld”, geeft Van Zeijts aan. “Loonwerkers hebben dit jaar 25 kilometer zonnebloemen gezaaid langs maïsakkers van 45 boeren. Hierdoor ontstaat er in het buitengebied een zonnebloemenlint dat voedsel (nectar en stuifmeel) biedt voor bijen en andere insecten, en er ook nog eens aantrekkelijk uitziet.”

Minder maaien en meer zaaien

Maar er moet nog meer gebeuren. De gemeente is daarom van plan om een aantal gazons (zoals de wadi’s) minder te maaien, zodat de natuur hier haar gang kan gaan. In Eefde is een proef met beheer met schapen gestart. “Verder willen we hier en daar kruidenmengsels in bermen zaaien. Dit levert weer verschillende planten waarop insecten leven die natuurlijke bestrijders zijn van de eikenprocessierups”, vertelt Van Zeijts.

Eigen achtertuin

Van Zeijts: “Veel mensen houden van ‘glad werk’: tegels, gemillimeterd gazon, geen onkruid. Maar qua biodiversiteit is daar niks te beleven. Hoe ‘rommeliger’, hoe beter! In onze eigen achtertuin en op boerenerven is veel te halen. Hoe meer tuinen, bermen en landschappen er in bloei staan, hoe aantrekkelijker onze gemeente wordt”, aldus Van Zeijts. “Verder zou ik wel meer vrijliggende wandelpaden willen zien. Ik zie veel mensen noodgedwongen wandelen op een geasfalteerde weg, terwijl we ook voor struinpaden zouden kunnen zorgen. Zo kunnen we het landschap beter beleven.”

Samenwerken

Aan biodiversiteit kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen. Zo werkt de gemeente graag samen met natuurclubs en boeren. “Ik zou het mooi vinden als we een lokale beweging voor biodiversiteit in het leven kunnen roepen”, geeft Van Zeijts enthousiast aan. “Heeft u een idee laat het ons weten. Als we samen de handschoen oppakken, dan zetten we Lochem letterlijk nog verder in bloei!”

Deel dit artikel