De eikenprocessierups maakt nesten in de boom en onder de grond. In het voorjaar komt de rups uit het ei en daarna kan ze voor veel overlast zorgen. Contact met de brandharen geeft irritaties aan de huid en soms ook aan ogen of luchtwegen. Daarom willen we het ontstaan van nesten zoveel mogelijk voorkómen. Bijvoorbeeld door het leefgebied van haar natuurlijke vijanden te verbeteren en uit te breiden. Toch is ook ‘preventief’ behandelen van eiken nog nodig om de ergste plaag te voorkomen. Vanaf volgende week start Circulus-Berkel met de behandeling.

Vanaf volgende week laat Circulus-Berkel de eiken binnen de bebouwde kom met een biologisch middel behandelen. Met een luchtkanon achter een wagen wordt het in de kronen van de eikenbomen geblazen. Het middel (Xentari) is veilig voor mens, dier, omgevingsgroen en materialen. Ook eiken op aangewezen locaties in het buitengebied laat Circulus-Berkel behandelen. Daaronder vallen bijvoorbeeld school- en recreatieroutes en sport- en recreatievoorzieningen. Een uitgebreide kaart vindt u op www.circulus-berkel.nl/lochem

Beschermde vlindersoorten

Het biologische middel Xentari bevat een bacterie. Als de rupsen van het behandelde blad eten tast de bacterie de rupsen aan en gaan ze dood. Dat geldt ook voor andere rupsen. Daarom blijven de gemeente en Circulus-Berkel voorzichtig en bouwen ze het gebruik ieder jaar af. De Vlinderstichting heeft beschermingsgebieden van vlindersoorten aangewezen. Daar behandelt Circulus-Berkel de eiken niet. Wel houden ze die eiken goed in de gaten. Komen er toch nesten voor, dan worden ze weggezogen. Ook in de buurt van oppervlaktewater worden eiken niet behandeld.

Piekperioden vlot bestrijden

Ziet u komende maanden spinsels of nesten van de eikenprocessierups? Dan worden ze weggezogen als de eiken op plekken staan die veel bezocht worden. In de zomer brengt Circulus-Berkel het speciale materieel zoals hoogwerkers onder op de Buitenruimte-locatie in Lochem. Ook de bestrijders werken vanaf deze uitvalsbasis. Zo zijn ze sneller op de plek van overlast. Meer over de bestrijding van de eikenprocessierups vindt u op www.circulus-berkel.nl/lochem. Heeft u vragen of wilt u een melding doorgeven? Dat kan via www.ciruculus-berkel.nl/lochem/melding.

Deel dit artikel