Bekendmaking gemeentelijke coördinatiebesluiten voor project Windpark IJsselwind en “Bestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind”, gemeente Zutphen.

Het initiatief is ontstaan om bij Fort de Pol en in het gebied Eefde-West/Twentekanaal 3 windturbines te realiseren. Ook is het gewenst om het gebied Fort de Pol planologisch te regelen, waarbij geen nieuwe bedrijfsontwikkeling mogelijk is.

Van 11 oktober tot en met 22 november 2019 liggen ter inzage: het op 23 september 2019 gewijzigd vastgestelde bestemmingplan Fort de Pol, Eefde-West en Windpark IJsselwind, de reactienota zienswijzen, de Milieueffectrapportage Windpark IJsselwind en de omgevingsvergunningen, waterwetvergunningen en de ontheffing Wet natuurbescherming.

U vindt meer informatie, en alle stukken, op www.zutphen.nl/plannenterinzage. U kunt de stukken ook inzien in het stadhuis van Zutphen.

Deel dit artikel