Het kan vriezen het kan dooien… Beide situaties zijn niet ideaal voor de zandwegen in onze gemeente. Probeer daarom deze wegen bij winterweer te ontzien of kies als automobilist - als het kan - een andere route.

Voor het gebruik van de zandwegen vindt u belangrijke richtlijnen en tips op www.circulus-berkel.nl/lochem.

Afsluiten soms nodig

Het is niet mogelijk om zout te strooien op zandwegen. We vragen bewoners dit ook zelf niet te doen, hoewel het goed bedoeld is. Zout zorgt voor opdooi van de toplaag waardoor de weg onbegaanbaar wordt. Als het na een periode van vorst begint te dooien kan het wegdek erg kwetsbaar worden. In dat geval moet Circulus-Berkel soms besluiten de zandweg (gedeeltelijk) voor korte tijd af te sluiten. Op de site houdt Circulus-Berkel u ook daarvan op de hoogte. U leest dan om welke wegen het gaat en wat de kortste ontsluitingsroutes zijn.

Afvalinzameling

Verder kan het zijn dat adressen aan zandwegen tijdelijk onbereikbaar zijn voor inzamelwagens van Circulus-Berkel.

Deel dit artikel