In de raadsvergadering van 14 januari heeft de raad drie nieuwe leden van de rekenkamercommissie benoemd.

Van links naar rechts: dhr. Herman van den Broek, dhr. Daan Nijland en dhr. Flores Boom.

De rekenkamercommissie onderzoekt of de afgesproken doelen behaald zijn, of dat binnen het afgesproken budget is gedaan en of het beleid voldoet aan de regels. De commissie bepaalt na overleg met de raad welke onderwerpen zij gaat onderzoeken (foto: Arjan Gotink).

Deel dit artikel