Uniek Sporten doet een behoefteonderzoek voor aangepast sporten onder volwassenen en senioren met een beperking. Uniek Sporten is een online sport-community voor aangepast sporten. Zij hebben als doel de vraag en aanbod naar aangepast sporten in kaart te brengen.

Het behoefteonderzoek komt voort uit onduidelijkheid over de wensen en behoeften van de doelgroep 18-plus in de gemeente Lochem. Door de behoeften in kaart te brengen kan er beter worden ingespeeld op het creëren van meer aangepast sportaanbod.

Signalen

Marjolijn Pezy is buurtsportcoach aangepast sporten bij Uniek Sporten in de gemeente Lochem. Zelf heeft ze al verschillende signalen opgevangen. “Zo hebben mensen aangegeven behoefte te hebben aan een maatje om samen mee te bewegen. Maar ook is er vraag naar vervoersmogelijkheden naar een sportvereniging. En er is een behoefte om samen te sporten bij een reguliere vereniging of sportclub”, weet Marjolijn.

Uitkomsten

Met de uitkomsten van het onderzoek gaat Uniek Sporten kijken wat voor mogelijkheden er zijn om het aangepast sportaanbod eventueel uit te breiden, in overleg met sportverenigingen en aanbieders in de gemeente Lochem. “Waar wij ons voor inzetten, ook vanuit het Sportakkoord in de gemeente Lochem, is om meer richting inclusief sporten te gaan. Dit betekent dat mensen met een beperking bij elke sportvereniging of club welkom zijn, mee kunnen doen en erbij horen.

Meedoen?

Uniek Sporten roept u op om mee te doen aan het onderzoek (deelname is vanaf 18 jaar). U vindt de enquête, die loopt tot en met 18 december 2020, op www.unieksporten.nl en op www.welzijnlochem.nl.

Meer informatie

Mocht u benieuwd zijn naar het bestaande aangepast sportaanbod, dan kunt u naar www.unieksporten.nl. Of neem contact op met buurtsportcoach Marjolijn Pezy via 06 30 57 14 92 of lochem@unieksporten.nl.

 

Deel dit artikel