Dankzij scherp begroten kan de gemeente Lochem ruimte blijven maken voor nieuw beleid. Niet alleen om de ambities uit het collegeprogramma ‘Dichtbij, duurzaam, doen; Lochem Inspireert!’ waar te maken, maar ook om dringende zaken in gang te zetten.

Op de pagina’s uit de Berkelbode leest u bij elk programma uit de begroting de belangrijkste nieuwe activiteiten voor 2022.

 

Deel dit artikel