De zomer bracht tot nog toe groeizaam weer voor bloemen en planten. Maar ook onkruid vaart hier wel bij, waardoor onze gemeente hier en daar groener kleurt dan u wellicht gewend bent. Ook in het najaar zet Circulus-Berkel alle zeilen bij om het onkruid op verhardingen duurzaam te beheersen.

In de strijd tegen het onkruid is er de afgelopen weken intensief ‘geborsteld’. Bij borstelen halen we de bovengrondse delen van de beplanting met ronddraaiende staalborstels weg. Een veeg-zuigmachine achter de borstel ruimt het groen en het vuil op. Het is een snelle manier om vooral het hogere onkruid op verhardingen aan te pakken. In de komende weken wordt het onkruid ook bestreden met onkruidbranders. Dit is vooral effectief als het onkruid niet te lang is. Een aannemer voert het werk uit..

Onkruidbeheersing

Onkruid tegengaan is arbeidsintensief. Maar soms is opkomend onkruid nodig om de machines effectief te laten werken. Al met al spreken we steeds vaker van onkruidbeheersing in plaats van bestrijding. Ook de periode waarin we het onkruid beheersen varieert meer en meer. Zo gaat bij een lange zomer met ‘groeizame’ omstandigheden de aanpak langer door.

De gemeente en Circulus-Berkel kijken ieder jaar kritisch naar een effectieve, maar ook verantwoorde en betaalbare aanpak. Meer informatie over onkruidbeheersing vindt u op www.circulus-berkel.nl/lochem.

 

Deel dit artikel