Wij hebben de eerste oorzaken en gevolgen van de coronapandemie bestudeerd. Ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar snel op. De coronacrisis raakt iedereen. Vooral ook mensen in een kwetsbare positie. Deze crisis heeft grote gevolgen voor de hele Lochemse samenleving.

Dit advies bevat onder andere de volgende aanbevelingen:

  1. Wissel nieuwe ideeën uit met andere gemeenten
  2. Betrek jongeren bij de beleidskeuzes van de gemeente en van organisaties
  3. Heb aandacht voor kansen die de crisis ook biedt
  4. Beperk preventieve maatregelen niet tot het sociaal domein
  5. Beperk onze vervoersbewegingen en die met dieren en goederen.

Wij denken hiermee een bijdrage te leveren aan de richting van het gemeentelijke beleid. Vooral op het sociale domein. Het uitgebreide advies vind je op www.adviesraadlochem.nl onder het kopje adviezen.

Wat doet de Adviesraad?

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de Wmo, Jeugd- en Participatiewet. Je kunt dan denken aan onderwerpen als welzijn, individuele hulpmiddelen, aangepaste woningen, allerlei vormen van jeugdhulp, schuldhulpverlening en ook thema’s die ermee te maken hebben zoals wonen en veiligheid. De Adviesraad behartigd de belangen van groepen inwoners.

Denk, praat en beslis mee!

De Adviesraad Sociaal Domein kan dit niet alleen en heeft daar ook jouw inbreng voor nodig. Als inwoner van de gemeente Lochem ben jij ervaringsdeskundig en daar zijn wij naar op zoek. Sta je open voor signalen uit de samenleving en wil je hier structureel over meedenken? Aarzel niet en doe met ons mee. Voor meer informatie zie onze website www.adviesraadlochem.nl. Of neem contact op met Majella Schreurs, info@adviesraadlochem.nl.

Deel dit artikel