Er is actie nodig om onze rijkdom aan planten en dieren te houden. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Onder druk van klimaatverandering en menselijk ingrijpen verdwijnen plant- en diersoorten wereldwijd in rap tempo. We ondernemen daarom al op allerlei manieren actie om de biodiversiteit in onze gemeente te vergroten en werken graag samen met u aan een plan voor de toekomst.

De rijkdom en variatie aan plant- en diersoorten en  landschappen is belangrijk voor een gezonde leefomgeving. En voor de identiteit van de gemeente Lochem. De gemeente is een gezonde en fijne plek om te wonen, werken en recreëren. Dat willen we graag zo houden en doorgeven aan de volgende generaties.

Egel, margriet en eik

Deze soorten kent u vast. Ze komen (nog) veel voor in de Achterhoek en het is belangrijk dat ze blijven. Daarom zetten we ons in om voor deze soorten genoeg veiligheid, verbinding, voedsel en verblijfsplekken te vinden. Deze soorten zijn een soort gids voor andere soorten: zij profiteren mee van de maatregelen die we nemen.

Actie en een plan voor de toekomst

In het biodiversiteitsplan combineren we een visie voor de komende tien tot vijftien jaar met een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Het plan richt zich op de gemeentelijke eigendommen, het (agrarisch) buitengebied en de kernen. U denkt misschien: mooi zo’n plan, maar waar blijft de actie? Die actie is er al en bouwen we verder uit. Enkele voorbeelden van wat we al doen: we beheren onze bermen natuurvriendelijk, zodat er meer bloemen en kruiden groeien, we bestrijden onkruid niet langer met chemische bestrijdingsmiddelen, we hangen nestkastjes op voor vogels en vleermuizen en bestrijden de eikenprocessierups steeds natuurvriendelijker. We planten ook bomen en struiken die passen in een veranderend klimaat. We willen zo een goed voorbeeld geven. En een goed voorbeeld, doet goed volgen, hopen we.

Helpt u mee?

Wilt u ons helpen bij het vergroten van de biodiversiteit? En weet u niet goed hoe u dat kunt doen? Bekijkt u dan onze tipclips eens. Die vindt u op het youtubekanaal van de gemeente Lochem in de playlist tipclips.

Meedenken over het biodiversiteitsplan?

Het biodiversiteitsplan presenteren we later dit jaar aan de gemeenteraad. We maken het samen met anderen. Intussen denken verschillende maatschappelijke, agrarische, natuur- en belangengroepen al mee in een klankbordgroep. Zo ontstaat vanuit verschillende invalshoeken een mooi plan. Wilt u ook meedenken? Neem dan contact op met Francien van Gils, projectleider biodiversiteit, via f.vangils@lochem.nl of (0573) 29 82 22.

Deel dit artikel