Het Rijk stelt eenmalig € 11 miljoen beschikbaar aan huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen. Door de coronamaatregelen lopen de reclame-inkomsten sterk terug en daardoor zitten veel lokale media in financiële nood.

Aanvragen uiterlijk 19 april

Het gaat om een eenmalige bijdrage met een ondergrens van € 4.000 voor een periode van 3 maanden; van 15 maart tot en met 14 juni. Lokale media moeten zelf hun aanvraag indienen tussen 11 tot en met 19 april bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De huis-aan-huiskranten ontvangen € 0,66 maal de grootte van de oplage en lokale omroepen € 0,33. 

Meer informatie: www.svdj.nl/steunfonds/

Deel dit artikel