Op donderdag 23 juni organiseert de provincie Gelderland een inloopbijeenkomst over het ontwerp-inpassingsplan en de bijbehorende ontwerp-vergunningen voor windpark IJsselwind. De inloopavond is in Het Hart in Eefde van 19.00 uur tot 21.00 uur.

De inloopbijeenkomst is de start van de inspraakprocedure voor windpark IJsselwind in de buurt van Eefde. Inwoners kunnen tot en met 4 augustus bij de Provincie Gelderland hun zienswijze indienen over dit provinciale plan. De stukken liggen tot en met 4 augustus ter inzage op het gemeentehuis van Lochem en Zutphen en via de website van de provincie: www.gelderland.nl/windparkijsselwind.

Standpunt gemeente

De initiatiefnemers IJsselwind en waterschap Rijn en IJssel willen 3 windturbines plaatsen langs het Twentekanaal. Sinds 1 juni is bekend dat een klein deel van het plan ook op Lochems grondgebied ligt. Het hele plan is van grote invloed op de leefomgeving van onze inwoners. De provincie voert deze procedure als bevoegd gezag voor windparken groter dan 5 MW. Daardoor staat dit inpassingsplan ‘boven’ het gemeentelijke standpunt, dat wij het Rijksonderzoek naar milieunormen voor windturbines afwachten. De gemeente wil in afwachting van dat onderzoek nieuwe aanvragen niet in behandeling nemen. Zowel het college als de gemeenteraad hebben dit standpunt aan de provincie laten weten.

Deel dit artikel