Waar kunnen wij duurzame energie opwekken met zonneparken en windmolens? Hoe geven we een plek in ons landschap aan het opwekken, opslaan en verdelen van energie? Om antwoord te geven op deze vragen, gaan we hier in Lochem aan de slag met de Regionale Energiestrategie. Dit is een stappenplan, dat helpt om keuzes te maken bij de overgang naar schone energie.

In 2015 hebben (bijna) alle landen van de wereld in Parijs afspraken gemaakt om te voorkomen dat het klimaat te veel verandert. Dat is nodig. Veel plekken op onze aarde worden te droog, te heet of te nat om er te wonen en te werken. Er moet veel minder CO₂ in de lucht komen. In Nederland hebben we daarvoor afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Dertig energieregio’s in Nederland voeren veel van die afspraken uit. Hoe ze dat doen staat in de Regionale Energie Strategie (RES). Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol.

Stap voor stap

De overgang maken naar schone energie is een grote verandering. Die gaan we stap voor stap met elkaar afleggen. Kenners van bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, provincies elektriciteits-netbeheerders, landschapsbeheerders, energiecoöperaties en beleidsmedewerkers hebben voorbereid op welke manieren we keuzes kunnen maken. Nu is het de beurt aan kenners uit onze eigen gemeente, om na te denken over het opwekken van schone energie op ons grondgebied. Dit gaat gebeuren in de eerste werksessie.

Als u interesse heeft de 1e werksessie bij te wonen

Deze sessie vindt plaats op dinsdagavond 17 september in de raadzaal. Aan deze eerste sessie kunnen maximaal 35 mensen deelnemen. Deelnemers zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigers vanuit dorpsraden, landbouw (LTO), industrie (IKL), toerisme (VVV) en natuur en landschap (IVN en andere). Meer deelnemers maakt de workshop onwerkbaar. Inwoners krijgen later tijdens het hele stappenplan, op verschillende manieren de gelegenheid hun ideeën te delen over energie opwekken in ons landschap. Toch vinden we het in onze gemeente belangrijk dat inwoners vanaf stap 1 mee kunnen denken. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan deze eerste sessie, dan kunt u zich aanmelden via rvosecretariaat@lochem.nl. Als er plek over is, zorgen we dat u tijdig bericht krijgt en mee kunt doen. 

Eerste schetsen

Deze eerste Lochemse werksessie leidt tot een kaart van het gemeentelijke grondgebied. Op de kaart staan grofweg mogelijke gebieden waar we energie kunnen opwekken met zonneparken of windmolens. Verfijning van de kaart vindt gaandeweg het komende jaar plaats. Hierbij betrekken we inwoners, ondernemers, scholieren, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties en netbeheerders.

Tijdspad

Het hele stappenplan om te komen tot de RES duurt volgens planning tot voorjaar 2021. De gemeente Lochem maakt in de Cleantech Regio een RES met Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland en de board van de Cleantech Regio. Onze gemeenteraad beslist mee over het RES-proces. De RES is straks uitgangspunt voor het omgevingsbeleid van provincie en gemeenten en voor de plannen van waterschappen en de netbeheerders.

Aanmelden

Aanmelden voor de reservelijst van het eerste lokale werksessie in Lochem voor 6 september bij: rovsecretariaat@lochem.nl. De sessie duurt van 19.00 -22.00 en is in het gemeentehuis in Lochem.

 

Deel dit artikel