De Rijksoverheid stelt 110 miljoen euro beschikbaar om sportverenigingen te helpen. Veel (amateur)sportorganisaties hebben financieel schade opgelopen door de coronamaatregelen.

Eenmalige Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO)

Voor sportclubs met een eigen accommodatie is een bedrag van in totaal 19,5 miljoen beschikbaar. Deze sportclubs kunnen vanaf 1 september tot en met 4 oktober 2020 een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 aanvragen via de website van DUS-I. Alleen amateursportorganisaties die minstens 20% omzetverlies hebben geleden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. De sportorganisatie dient een aanvraag in via een formulier dat vanaf 1 september 2020 op www.dus-i.nl te vinden is. De uitslag van de aanvraag  volgt uiterlijk 1 december 2020. Alle informatie over de TASO-regeling is te vinden via www.dus-i.nl.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Gemeenten, sportbedrijven of particuliere verhuurders komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in gederfde huurinkomsten van amateursportorganisaties in de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Daarvoor moet de verhuurder de huur van de sportclub ook daadwerkelijk hebben kwijtgescholden. Aanvragen is mogelijk vanaf 15 september 2020 tot en met 15 oktober via een formulier op de website van DUS-I; www.dus-i.nl. In totaal is € 89.500.000 beschikbaar. Dit bedrag wordt naar rato verdeeld, als het totaal aangevraagd bedrag het beschikbare bedrag overschrijdt.

Kortlopende leningen voor sportclubs 

Amateursportverenigingen die door de coronamaatregelen in geldproblemen komen, kunnen een lening afsluiten tegen een lage rente. Stichting Waarborgfonds Sport heeft van het kabinet tien miljoen euro extra gekregen. Hiermee kan SWS clubs helpen die als gevolg van de coronamaatregelen een kortlopend krediet ter overbrugging nodig hebben. SWS staat borg voor een tijdelijke lening bij de bank die in maximaal 7 jaar terugbetaald moet worden.
Wie hier meer over wil weten gaat naar https://sws.nl/borgstelling-noodkrediet-aanvragen/direct-aanvragen/

Deel dit artikel