In opdracht van Gemeente Lochem voert Dostal Wegenbouw werkzaamheden aan de Zwiepseweg in Lochem uit. Dit gaat om het wegvak buiten de bebouwde kom tussen Zwiep en Barchem. Hier vernieuwt Dostal onder andere het wegdek, nemen ze snelheidsremmende maatregelen en brengen fietssuggestiestroken aan. Verder brengt de aannemer bermbeton aan en sluiten ze het straatwerk netjes aan op de nieuwe asfaltlaag.

Planning

De werkzaamheden van fase 1.1 (van Barchem tot aan De Heksenlaak) starten op 19 april 2022. Naar verwachting is deze fase klaar op 4 mei. De werkzaamheden van fase 1.2 (van Zwiep tot aan De Heksenlaak) starten op 5 mei 2022 en duren tot ongeveer 20 mei.

Afsluiting

Tijdens de werkzaamheden is de Zwiepseweg volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor fietsers en voetgangers. Aanliggende percelen zijn met enige hinder bereikbaar. Er wordt in twee fases gewerkt. Hierdoor verminderen we de hinder. Aanwonenden krijgen wel doorgang bij het tonen van de bewonerspas.

Asfaltdagen

Tijdens de asfaltdagen van beide fasen zijn de aangrenzende woningen niet bereikbaar, ook niet met een bewonerspas. Dit is met de omwonenden gecommuniceerd via een bewonersbrief van Dostal.

Informatie Dostal

De aannemer heeft ook een eigen webpagina waarop zij informatie plaatsen.