De gemeente maakt plannen voor de herinrichting van de traverse Eefde zuid, de hoofdweg door het dorp Eefde. We houden u hier op de hoogte over de plannen en we laten u het ontwerp zien. Het gebied van de traverse zuid loopt vanaf de brug over het Twentekanaal (gemeentegrens Zutphen) via de Rustoordlaan, over de Dr. van de Hoevenlaan tot en met de aansluiting met de Schoolstraat – Zutphenseweg.

Wat willen we bereiken?

We passen de traverse aan zodat het een weg wordt die past bij een dorp. In het verleden was het een weg die belangrijk was om het verkeer goed te laten doorstromen. Nu willen we dat het doorgaand verkeer tussen Zutphen en Deventer gebruik maakt van de N348. Zo kunnen we de traverse beter passend maken voor het verkeer in het dorp zelf. Omdat Eefde een langgerekt en samengesteld dorp is, is vooral het verbinden van belang. Het verbinden van noord naar zuid en van oost naar west. Door de lengte van het dorp geldt alleen voor het middendeel een snelheidslimiet van 30 km per uur. In het zuidelijke deel blijft de snelheid 50 km per uur en houden we vrij liggende paden voor fietsers.

Wat is er al gebeurd?

Een groot deel van de traverse is al heringericht. Eerder is het noordelijk deel en het middendeel al aangepast. Nu zijn we dus bezig met de voorbereiding voor de aanpassing van het zuidelijk deel. Na de aanpassing van het zuidelijk deel is de herinrichting van de traverse door Eefde afgerond.

Wat gaat er nog gebeuren?

  • De kruising Schoolstraat – Zutphenseweg – Dr. van de Hoevenlaan wordt een rotonde
  • De kruising Rustoordlaan – Dr. van de Hoevenlaan wordt een rotonde
  • De rijbaan wordt versmald
  • Het riool wordt vervangen
  • Het fietstunneltje Rustoordlaan vervalt
  • Aan weerszijden van de weg komt een vrij liggend fietspad

Stand van zaken

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp is klaar! In samenwerking met Prorail passen we de spoorwegovergang aan. Hierdoor is het mogelijk aan weerszijden van de weg een vrij liggend fietspad aan te leggen. In het definitief ontwerp (pdf, 5.715 KB)  is dit verwerkt.

Aanpassingen middendeel

Ondanks dat het middendeel van de traverse al klaar is, gaan we dit toch aanpassen. Deze aanpassingen worden gedaan naar aanleiding van een evaluatie. De rijsnelheid moet naar beneden, de verkeersveiligheid kan beter en we willen dat de route voor het doorgaand verkeer minder aantrekkelijk wordt. Daarom komen op de kruisingen verhoogde plateaus, verdwijnt de voorrangsregeling (verkeer van rechts heeft voorrang) en komt er een versmalling in de rijbaan ter hoogte van de Oude Eefsche beek.

Bekijk het definitief ontwerp voor het middendeel (pdf, 585 KB) .

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

In week 43 past Prorail de spoorwegovergang aan. Aansluitend  starten we met de reconstructiewerkzaamheden. Samen met de aannemer maken wij een detail planning. Zodra deze bekend is, laten we u hier de planning zien.