Dit jaar is de gemeente Lochem van plan om de Haalmansweg opnieuw in te richten.Op 2 februari 2021 heeft de gemeente Lochem een digitale inspraakavond gehouden over de reconstructie van de Haalmansweg. Aan de hand van het voorlopig ontwerp konden omwonenden en aanliggende bedrijven suggesties voor verbetering van het ontwerp geven. Ook zijn er reacties per mail en telefoon binnengekomen. Hieronder worden de suggesties puntsgewijs opgesomd. Tevens wordt aangegeven of de suggestie tot een aanpassing in het ontwerp heeft geleid.

Informatie over de uitvoering ontvangt u per brief van de aannemer. U krijgt dan ook de contactgegevens van het aanspreekpunt voor tijdens de uitvoering.

Parkeren

Suggestie Reactie Aanpassing
Minder parkeervakken nabij waterschapterrein is onwenselijk, omdat deze geregeld vol staan. Blijkbaar wordt de parkeerplaats meer gebruikt dan voorzien. Er zullen 6 groene parkeervakken gerealiseerd worden i.p.v. de geplande 3 parkeervakken. Ja
Parkerende auto’s bij de fysiotherapie en de Sibbe krijgen soms schade aan de auto bij het op- en afrijden. Blijft dit zo? Nee, in het ontwerp wordt de trottoirband minder stijl. Nee
Is het nieuwe ontwerp geschikt voor vrachtverkeer? Bij het inrijden van de Leichelweg zijn in het verleden geparkeerde auto’s beschadigd. De rijbaan en het parkeren wordt gescheiden, zodat vrachtwagens meer ruimte krijgen. Tevens is het ontwerp met speciale software getoetst. Nee
Blijven de parkeerplaatsen bij het waterschapsterrein en voor de appartementen openbare parkeerplaatsen? Ja, dit blijven openbare parkeerplaatsen. Nee

Snelheid

Suggestie Reactie Aanpassing
Wordt er door de bredere weg niet harder gereden? Het plateau werkt snelheid beperkend. Het wordt een 30 km/h plateau van 8 cm hoog, conform CROW-richtlijnen. Nee

Veiligheid

Suggestie Reactie Aanpassing
Is het wel duidelijk genoeg dat de Leichelweg een gelijkwaardige kruising is? Om duidelijk te maken dat de kruising van de Haalmansweg en de Leichelweg een gelijkwaardige kruising is, wordt een stukje van de Leichelweg meegenomen in de herbestrating. Daarmee krijgt de kruising een gelijkwaardige uitstraling Ja
Moet er vanuit het steegje bij Haalmansweg 14-20 nog extra voorzieningen getroffen worden i.v.m. het veilig uitrijden? Op de stoep en op het pad mag formeelgezien niet gefietst worden. Door het toevoegen van het langsparkeren ontstaat er ruimte tussen rijbaan en het trottoir. Extra voorzieningen zijn niet nodig. Nee
Er komt een logische looproute van de bushalte in de richting van de Haalmansweg. Is deze route wel geschikt voor rollator en kinderwagen? Het trottoir in de bochten Tramstraat / Haalmansweg zullen verlaagd worden. Ja

Borden

Suggestie Reactie Aanpassing
De Haalmansbrug blijft verboden voor vrachtwagens. Kan dit eerder aangegeven worden, om foutrijders te voorkomen? Er komt geen voorwaarschuwingsbord aan het begin van de Haalmansweg voor het vrachtverkeer verbod. Dit kan verwarring scheppen voor vrachtverkeer naar de Leichelweg. Nee
Moet er geen balk boven de rijbaan geplaatst worden om vrachtwagens van de Haalmanbrug te weren? Een balk boven weg is bedoelt om een hoogte beperking aan te geven. Zwaar vrachtverkeer wordt hiermee niet tegen gehouden. Nee

Trottoir Woerdstraat

Suggestie Reactie Aanpassing
Kan het trottoir in de Woerdstraat aan de zijde van de Sibbe blijven bestaan. Het behouden van dit trottoir is onveilig, omdat deze te smal is en te onvlak. Door wortelopdruk van de boom is hier een groot struikelgevaar. Nee

Erfgrenzen

Suggestie Reactie Aanpassing
Op verschillende locaties komen de erfgrenzen niet overeen met het huidige gebruik. Hoe wordt hiermee omgegaan? De gemeente laat de erf grens uitzetten en gaat in gesprek met de eigenaren. Dan spreken we af wat te doen met planten en tegels die op gemeentegrond liggen. In overleg met eigenaar

Uitvoering

Suggestie Reactie Aanpassing
Wanneer wordt de straat opgebroken? De uitvoering staat nog niet vast. Waarschijnlijk wordt in mei/juni 2021 gestart. De beplanting zal in het najaar van 2021 aangelegd worden, want dan is het plantseizoen. Nee
Blijven de huizen wel bereikbaar tijdens de uitvoering? Huizen blijven bereikbaar te voet, dus ook voor pakketbezorgers. Nee
Kan er het thuiswerken wel doorgaan door geluidsoverlast? Er zal wel enige geluidsoverlast zijn dat het thuiswerken kan storen, want er zal een trilplaat en inzet van groot materieel nodig zijn. Nee
Blijft de fysiotherapie ook per auto bereikbaar tijdens de uitvoering? Tijdens de uitvoering zal het eenrichtingsverkeer in de Leichelweg tijdelijk worden opgeheven. Dan is o.a. de fysiotherapie praktijk toch bereikbaar met de auto. Ja

Neem gerust contact op

Voor meer informatie over de reconstructie Haalmansweg neemt u contact op met de projectleider van de gemeente, Robert Borggreve. U bereikt hem op (0573) 28 92 12. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook naar r.borggreve@lochem.nl