Afgelopen periode werkte de gemeente Lochem aan een nieuw mobiliteitsplan. Samen met inwoners, ondernemers en belangengroepen als ervaren weggebruikers kwam het plan tot stand. De gemeenteraad neemt hierover binnenkort een besluit. De visie op verkeer en vervoer in dit plan geldt voor de periode tot en met 2030. Daarnaast stelden we een concreet uitvoeringsprogramma op. De gemeente Lochem werkte in dit traject samen met BVA Verkeer. BVA Verkeer is een deskundig bureau met ervaring in de gemeente Lochem.

Mobiliteitsplan Samen op weg

In het mobiliteitsplan Samen op Weg (pdf, 4.633 KB)  leest u de visie op verkeer en vervoer die we voorleggen aan de gemeenteraad. De informatie die we ophaalden tijdens de inventarisatie die we deden afgelopen zomer, gesprekken die we voerden en de inbreng op de meedenkavonden vormen de basis voor dit plan. We maakten ook een samenvatting van het mobiliteitsplan in een overzichtelijke factsheet (pdf, 1.562 KB) .

Uitvoeringsprogramma Samen op weg

Gekoppeld aan de visie stelden we een concreet en kortlopend uitvoeringsprogramma voor 2022-2024 op. We baseren dit uitvoeringsprogramma ook op wat we ophaalden tijdens de meedenkavonden, in gesprekken en in de inventarisatiefase. Daarnaast staan ook de projecten die we op dit moment voorbereiden en die we later in 2022 oppakken. Zo geeft het uitvoeringsprogramma een goed overzicht. Over het uitvoeringsprogramma besluit de raad tegelijk met het mobiliteitsplan.

Inventarisatie

In de zomer van 2021 gingen we in gesprek met onder andere belangengroepen en dorpsraden. Wat vinden zij van mobiliteit in gemeente Lochem? Inwoners en ondernemers gaven hun inbreng via een vragenlijst van Lochem Spreekt. Met de raad voerden we het gesprek tijdens twee politieke avonden aan het einde van de zomer. We verdiepten ons nader in het geldende verkeers- en vervoersbeleid van andere overheden. Alle informatie de we ophaalden bundelden we tot een inventarisatienota. Deze inventarisatienota (oktober 2021) vormt de basis voor het mobiliteitsplan en uitvoeringsprogramma dat we opstelden.

Het plan inzien en reageren?

De plannen kunnen naast digitaal (op deze webpagina) ook fysiek bekeken worden op het gemeentehuis. Het mobiliteitsplan 2022-2030 en het uitvoeringsplan liggen bij de balie op het gemeentehuis ter inzage. U kunt op het plan reageren door te mailen naar verkeer@lochem.nl of door te bellen met (0573) 28 92 22. Wij nemen dan contact met u op voor het inplannen van een afspraak.