Laatste nieuws

Er zijn geen berichten gevonden.

Hassinkbos Epse op vrijdag 23 april afgesloten

Vrijdag 23 april is het Hassinkbos in Epse Afgesloten. Kom niet naar het bos. Dit is voor uw veiligheid. De EODD maakt dan de brandbom onschadelijk.

 • Op 23 april is het bos Hassinkbos afgesloten voor publiek. Kom niet naar het bos
 • Op de Lochemseweg (N339) geldt een parkeer- en stopverbod ter hoogte van het Hassinkbos
 • Op de Lochemseweg staan verkeersregelaars. Tussen 12.00 en 13.00 uur is de explosie. Alle verkeer op de Lochemseweg ligt dan enige tijd stil. Hoe lang dit duurt is niet vooraf te zeggen. Duurt het wat langer, dan leidt de politie het verkeer om.
 • Toezichthouders  en BOA’s van Natuurmonumenten en de gemeente controleren of mensen uit het bos weg blijven. Dit doen zij samen met de politie. Zij staan op de Olthofflaan, de Lochemseweg, De Huzarenlaan en de Reelaan. En op de paden die vanaf hier naar het bos lopen.
 • In het verboden gebied zijn mensen aan het werk. Zij zijn daar met toestemming, vanwege hun werkzaamheden.  

 

Op vrijdag 23 april maakt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) de brandbom in het Hassinkbos van Natuurmonumenten onschadelijk. Dit gebeurt op de vindplaats. Het plan om de bom gecontroleerd te laten ontploffen ligt klaar en is voorbereid door de EODD, gemeente en de Veiligheidsregio. Aanwonenden van het bos kregen een brief. Hen wordt gevraagd om op 23 april binnen te blijven vanaf 12.00 uur. En ramen en deuren uit voorzorg te sluiten. 

De brandbom ligt in het bos en het is broedseizoen. De hoop was daarom dat de brandbom naar een speciale ploflocatie te brengen. De bom staat op scherp en uit onderzoek blijkt dat vervoeren niet veilig kan. De bom in het bos onschadelijk maken, is daarom onvermijdelijk. Dit gebeurt op een bijzondere manier. Door er een veiligheidsconstructie omheen te bouwen, kan de explosie gecontroleerd verlopen. 

Vindplaats niet toegankelijk, bos wordt afgesloten

De brandbom werd op 6 april gevonden en staat op scherp. Hij ligt veilig door hem af te dekken met een container en hier hekken omheen te zetten. De vindplaats is verboden terrein met toezicht. Dit blijft zo. Als het werk op 19 april start, wordt een groter deel van het Hassinkbos afgezet. Op 23 april is het bos afgesloten voor publiek. Medewerkers van de gemeente en Natuurmonumenten  controleren de toegangswegen. Ook in de dagen na de explosie is het bos beperkt toegankelijk.

Enige verkeershinder

Verkeer kan op 23 april gebruik blijven maken van de Lochemseweg. Verkeersregelaars zorgen dat verkeer blijft doorrijden. Rond het middaguur sluiten zij de weg langs het Hassinkbos tijdelijk af voor alle verkeer. Dit kan enige vertraging geven.

Kom niet naar het Hassinkbos

De vraag aan publiek is om niet naar het Hassinkbos te gaan. Omwonenden wordt gevraagd op 23  april vanaf 12.00 uur binnen te blijven, huisdieren binnen te houden en ramen en deuren sluiten. Dit is omdat tijdens explosie rook vrij kan komen. Respecteer de afzettingen en volg de instructies van medewerkers op.

Vinder nam enorm risico

Een hobbyist vond de brandbom met een metaaldetector. De bom staat op scherp. De vinder zocht zonder toestemming van Natuurmonumenten. Buiten de paden gaan mag ook niet. Zeker niet in het broedseizoen. Alle partijen (EODD, Natuurmonumenten, gemeente en Veiligheidsregio) benadrukken:  Hou je altijd aan de regels en neem geen levensgevaarlijk risico. Vind je munitie of een explosief, bel dan direct de politie.

Vraag en antwoord

Wanneer starten de werkzaamheden?

De werkzaamheden starten op 19 april en duren totdat al het materieel weer uit het bos verwijderd kan worden. Vermoedelijk is dat tot 26 april.

 • In de week van 19 april starten EODD, gemeente en loonbedrijf Hoftijzer de voorbereidingen.
 • Vrijdag 23 april brengt de EODD de brandbom rond het middaguur gecontroleerd tot ontploffing.
 • De dagen erna zijn nodig om al het materiaal weer uit het bos te verwijderen

Waarom moet de bom op de vindplaats tot ontploffing worden gebracht?

De bom is gemaakt van dunwandig gietijzer. Het is mogelijk dat één of meer delen van de bom beschadigd zijn. Want in de oorlog maakte de bom een val. Hierdoor bestaat de kans dat bij het verplaatsen of demonteren er zuurstof bij de fosfor ontbrandingslading komt. De bom kan dan ontbranden. Dat is onwenselijk. Daarom is besloten om de bom ter plekke tot ontploffing te brengen.

Welke hinder is te verwachten?

 • Wandelaars kunnen beperkter wandelen in het Hassinkbos en moeten te alle tijden op de paden blijven.
 • Op 23 april is het Hassinkbos helemaal afgesloten en niet toegankelijk. Dit is voor ieders veiligheid.
 • Verkeer kan op 23 april blijven rijden over de Lochemseweg. Tijdens de explosie sluiten verkeersregelaars de Lochemseweg ter hoogte van het Hassinkbos tijdelijk af. Dit is rond het middaguur.
 • Tijdens de explosie zal rook vrijkomen. Omwonenden is gevraagd om ramen en deuren te sluiten, mechanische ventilatie uit te zetten en binnen te blijven. Dat geldt ook voor huisdieren.

Hoe maakt de EODD de bom onschadelijk?

De EODD zal de bom laten werken zoals hij eigenlijk bedoeld was. Het doel hiervan is dat de brandlading op een gecontroleerde manier helemaal opbrandt. Dit doet de EODD door het springstofladingen op de bom aan te brengen. Hierdoor opent na , na explosie, het bomlichaam. De de fosforlading ontbrandt en ontsteekt op zijn beurt de brandlading.

Wat merkt de omgeving van de explosie?  In welke straal er omheen?

De explosie zal in de omgeving te horen zijn. De bom wordt onschadelijk gemaakt in een container met daar omheen veel zand. Hoe ver in de omgeving de klap te horen is, hangt af van verschillende dingen. Hoe dicht het bos begroeid is, de richting van de wind en hoe dicht de bewolking is. Na de explosie zijn er mogelijk rookwolken te zien.

Bij de explosie komt rook vrij, is dat gevaarlijk?

Schone rook bestaat niet. Daarom hebben aanwonenden het advies gekregen om binnen te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

De lading van de bom is een oliederivaat en daarbij zullen gassen vrijkomen. Na explosie van de brandbom meet de brandweer de rook die vrijkomt. 

Waar kan ik als inwoner vragen stellen?

 • Belt u met de gemeente en vraagt u naar Pepijn Thämer of Dian Derksen op (0573) 28 92 22.

Waar kan ik de werkzaamheden volgen?

Deze website werken we regelmatig bij. U kunt gemeente Lochem ook volgen op Twitter @gemlochem. Publiek is niet welkom om te komen kijken.

Is er gevaar voor de omgeving?

Het doel van de ruiming van dit explosief is om de risico’s voor de omgeving te minimaliseren. Hiervoor worden er diverse beschermende maatregelen getroffen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Brandweer en overige hulpdiensten.

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er?

EODD, gemeente, Natuurmonumenten en de Veiligheidsregio stellen alles in het werk om de bom veilig en gecontroleerd tot ontploffing te brengen. Er zijn veel maatregelen, onder andere:

 • De vindplaats is verboden terrein
 • De Explosieven Opruimingsdienst is expert en werkt volgens veiligheidsprotocollen
 • Het bos rondom de brandbom wordt onderzocht op mogelijke aanwezigheid van andere munitie.
 • Er is toezicht. Ziet u iets verdachts? Meld het de politie 0900-8844
 • Rondom de bom wordt een veiligheidsconstructie aangelegd
 • Publiek wordt op afstand gehouden
 • Omwonenden raden we dringend aan om op 23 april uit voorzorg binnen blijven. Dat geldt ook voor huisdieren. En zij moeten ramen en deuren sluiten en mechanische ventilatie uitzetten.
 • Hulpdiensten zijn betrokken en paraat
 • Informatievoorziening aan omwonenden en breed publiek

Hoe weten recreanten zodat ze niet door het Hassinkbos lopen?

Er staat informatie op de website van Natuurmonumenten. Wandelaars zien dat het bos is afgezet, of worden tegengehouden door toezichthouders van Natuurmonumenten en gemeente..

Wat vindt Natuurmonumenten van het feit dat de bom ter plaatse moet worden geruimd?

Het is nu broedseizoen, dus de natuur is als het ware een grote kraamkamer. De ruiming van een bom past daar idealiter niet bij. Aangezien het te gevaarlijk is de bom te verplaatsen, is dit noodzakelijk.

Wat zijn mogelijke effecten op de natuur?

We zien nu al een continue verstoring door machines en mensen in delen van het Hassinkbos, waar normaal niemand hoort te komen. De kans is heel groot dat in het bos, zeker in de bewuste hoek geen enkel broedgeval groot wordt. De ruiming kan bovendien groot effect hebben op het bodemleven. Natuurmonumenten heeft een quickscan gedaan naar de flora en fauna in de directe omgeving van de ruimingslocatie

Waarvoor gebruikte men in de Tweede Wereldoorlog dit type brandbom?

Deze bommen zijn gebruikt om grote branden te veroorzaken over een groter “open” oppervlak in bijvoorbeeld bosrijke omgevingen, olie opslagplaatsen en industriegebieden. Deze bommen werden vrijwel niet gebruikt tegen bijvoorbeeld steden.

Wat is de kracht van een dergelijke bom?

Het doel van dit type bom is het veroorzaken van brand. Hierdoor is de explosieve kracht niet groot.  De brandbom is zo ontworpen dat hij een gebied van circa 100 bij 200 meter in brand kan zetten. Door de samenstelling van de hoofdlading (fosfor tezamen met brandstof) is deze moeilijk te blussen.

Is er gevaar voor de betrokken medewerkers?

De gekozen procedure maakt dat dit risico minimaal is.