Aan de noordkant van het centrum van Lochem komt een nieuwe woonwijk. Het gaat om het gebied tussen de Berkel en het Twentekanaal. Een unieke plek met zicht op zowel natuur als industriële bedrijvigheid. De locatie is voor Lochem de laatste mogelijkheid om nog grootschalige nieuwbouw te realiseren binnen de stad.

De woonwijk ligt daarnaast ook nog eens op loopafstand van het NS-station en op korte afstand van de A1.

Eerste resultaten

Sinds 2009 is de gemeente bezig met de plannen. Dit gebeurt aan de hand van het masterplan dat in 2009 is opgesteld. De eerste veranderingen in het gebied zijn dan ook al zichtbaar. De Berkel heeft een nieuw natuurlijk aanzien gekregen, het gemeentehuis is gebouwd aan de Hanzeweg en met de nieuwe Haalmansbrug is een extra verbinding naar de Hanzeweg gemaakt.

De woonwijk wordt in een aantal fases gebouwd. De eerste fase bestaat uit de Hanzepoort en de Kop van Oost. Of de overige fases gebouwd gaan worden, hangt af van de woningbouwbehoefte na 2025.

In 2017 zag de wereld er anders uit dan toen in 2009 het masterplan werd opgesteld. Daarom zijn voor de nieuwbouwplannen nieuwe visies opgesteld, die beter aansluiten bij de huidige tijd.

Kop van Oost

Samen met projectontwikkelaar Explorius uit Rijssen werken we aan de nieuwe woonwijk Kop van Oost. In deze wijk komen zo’n 130 woningen. Een deel van de woningen bestaat uit appartementen. Ook is er de mogelijkheid voor een woonzorgcombinatie in de wijk. Gelijktijdig met de nieuwe wijk wordt ook de passantenhaven opgeknapt. Hiermee geven we een extra impuls aan het toerisme in Lochem en de recreatieve mogelijkheden van de nieuwe woonwijk.

Hanzepoort

Samen met bouwbedrijf Kreunen Bouw uit Lochem worden in de Hanzepoort 24 woon/werkcombinaties gebouwd. Hier kun je wonen en werken onder hetzelfde dak of in je eigen achtertuin. Maar ook alleen wonen behoort tot de mogelijkheden. Vanaf 2018 werden deze woningen gerealiseerd. Bekijk meer informatie over ondernemersstraat "Holmerskamp" op de website bouwkavelslochem.nl.

Partners

De gemeente werkt binnen dit project samen met onder meer de provincie Gelderland, Waterschap Rijn & IJssel, het bedrijfsleven, projectontwikkelaars en omwonenden.     

Meer informatie