Lochem moet een aantrekkelijke plek zijn voor inwoners èn bezoekers. Een nieuwe inrichting is daarvoor belangrijk. Eerder werd het Graafschapsterrein aangepakt. Nu is het de beurt aan de Julianaweg en Molenpoort. Het idee is om de Julianaweg als omwalling van de binnenstad in te richten waardoor je het beeld krijgt van de historische grachten van Lochem.  Ook wordt er vaak te hard gereden op de Julianaweg. Daar moet dus iets aan gedaan worden. Het idee is daarnaast om de Molenpoort een betere entree te maken naar de binnenstad. De Molenpoort wordt hiermee een voorbeeld voor de andere historische stadspoorten in de stad.

Hoe gaan we dit aanpakken?

Nieuw groenplan

Bij de nieuwe inrichting van de Julianaweg en de Molenpoort hoort ook een groenplan. Uit de reacties uit een eerder gehouden enquête onder inwoners bleek dat er veel waarde wordt gehecht aan groen. Daarvoor wordt binnenkort een plan gemaakt waar een afvaardiging van de omwonenden bij betrokken worden.

Aanbesteding voor de inrichting

Op dit moment loopt de aanbesteding voor de herinrichting van de Julianweg en de Molenpoort. Hiervoor zijn vijf regionale aannemers geselecteerd. De aannemer met de beste prijs-kwaliteitverhouding mag het werk maken. De gemeente kijkt niet alleen naar de laagste prijs, maar ook hoe de aannemer omgaat met zijn planning, de bereikbaarheid en de communicatie naar omwonenden. Uiteraard wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid van winkels, supermarkt, huisartsenpraktijk en de weekmarkt.

Uitvoering april/mei

Naar verwachting kan de aannemer eind april, begin mei starten met de uitvoering. Omwonenden ontvangen voor die tijd alle informatie over de planning van de werkzaamheden en de eventuele consequenties.