Lochem moet een aantrekkelijke plek zijn voor inwoners èn bezoekers. Een nieuwe inrichting is daarvoor belangrijk. Eerder werd het Graafschapsterrein aangepakt. Nu is het de beurt aan de Julianaweg en Molenpoort. Het idee is om de Julianaweg als omwalling van de binnenstad in te richten waardoor je het beeld krijgt van de historische grachten van Lochem.  Ook wordt er vaak te hard gereden op de Julianaweg. Daar moet dus iets aan gedaan worden. Het idee is daarnaast om de Molenpoort een betere entree te maken naar de binnenstad. De Molenpoort wordt hiermee een voorbeeld voor de andere historische stadspoorten in de stad.

Hoe gaan we dit aanpakken?

  • De ruimtelijke visie binnenstad is in 2018 vastgesteld en vormt het uitgangspunt voor de herinrichting.
  • De schetsontwerpen worden uitgewerkt en samen met inwoners en organisaties wordt toegewerkt naar een (voorlopig) ontwerp waarover de gemeenteraad een besluit neemt.
  • Bekijk hier het samengesteld voorontwerp (pdf, 3.051 KB) .

Wanneer?

  • In november 2020 zijn schetsen getoond en vragen gesteld aan inwoners en organisaties
  • In februari/maart 2021 wordt het (voorlopig) ontwerp dan voorgelegd aan de gemeenteraad.

Nieuwsberichten over binnenstad

30 september

Het is zover! Het nieuwe ontwerpvoorstel voor de Markt is af. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om hun mening te geven over het plan voor een nieuwe inrichting van de Markt in Lochem. Dat kan online…

17 december

Meer groen, verlaagde Julianaweg en groene verhoogde Molenpoort. Begin november is aan inwoners en organisaties in Lochem gevraagd te reageren op de eerste schetsen voor een nieuwe inrichting van de…

5 november

​​​​​​​Vanaf nu mag iedereen in Lochem via een enquête reageren op schetsen voor de herinrichting van de Julianaweg en Molenpoort. Eerder heeft de gemeente gevraagd wat inwoners en belanghebbenden…