Het parkeerterrein en de aangrenzende Prins Bernhardweg worden opnieuw ingericht.

Waarom doen we dit?

  • De huidige inrichting van het terrein is erg oud en heeft veel achterstallig onderhoud.
  • De verbouwing van de Albert Heijn en de Jumbo vormen een directe aanleiding om ook het terrein en de weg te vernieuwen.

Hoe gaan we dit aanpakken?

  • Het ontwerpproces is afgerond en de inrichting is gemaakt met behulp van omwonenden, winkeliers en bezoekers van het terrein.
  • Bomen worden behouden of verplaatst en er worden extra bomen toegevoegd.
  • De marktkramen krijgen een centrale plek nabij de weg.

Wanneer gaan de werkzaamheden plaatsvinden?

  • De werkzaamheden zijn afgerond.

Nieuwsberichten over binnenstad

30 september

Het is zover! Het nieuwe ontwerpvoorstel voor de Markt is af. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om hun mening te geven over het plan voor een nieuwe inrichting van de Markt in Lochem. Dat kan online…

17 december

Meer groen, verlaagde Julianaweg en groene verhoogde Molenpoort. Begin november is aan inwoners en organisaties in Lochem gevraagd te reageren op de eerste schetsen voor een nieuwe inrichting van de…

5 november

​​​​​​​Vanaf nu mag iedereen in Lochem via een enquête reageren op schetsen voor de herinrichting van de Julianaweg en Molenpoort. Eerder heeft de gemeente gevraagd wat inwoners en belanghebbenden…