Het parkeerterrein en de aangrenzende Prins Bernhardweg worden opnieuw ingericht.

Waarom doen we dit?

  • De huidige inrichting van het terrein is erg oud en heeft veel achterstallig onderhoud.
  • De verbouwing van de Albert Heijn en de Jumbo vormen een directe aanleiding om ook het terrein en de weg te vernieuwen.

Hoe gaan we dit aanpakken?

  • Het ontwerpproces is afgerond en de inrichting is gemaakt met behulp van omwonenden, winkeliers en bezoekers van het terrein.
  • Bomen worden behouden of verplaatst en er worden extra bomen toegevoegd.
  • De marktkramen krijgen een centrale plek nabij de weg.

Wanneer gaan de werkzaamheden plaatsvinden?

  • De werkzaamheden zijn afgerond.