Op deze pagina ziet u het ontwerp van de Lochemseweg en leest u meer over de planning.

Actualisatie ontwerp

De gemeente Lochem nam de Lochemseweg in Epse medio 2022 over van de provincie Gelderland. Dit na een jarenlange wens van de gemeente Lochem en de inwoners van Epse in het bijzonder. De overname van de weg biedt de gemeente de mogelijkheid om de weg te reconstrueren. Het ontwerp (pdf, 865 KB)  stelden we al eerder op. Maar de afgelopen maanden werkten we samen met de dorpsraad Epse/Joppe aan een actualisatie van het ontwerp.

Wat gaat er veranderen?

De belangrijkste aanpassing gaat om het instellen van een maximum snelheid van 30 kilometer per uur op het wegvak tussen het kruispunt met Het Wilgert tot en met het kruispunt met de Hassinklaan. Ook laten we het asfalt voorzien van ‘streetprint’. Dat betekent dat de weg de uitstraling krijgt van een weg met klinkers zonder dat we deze daadwerkelijk neerleggen.

Planning

Anacon is het projectbureau dat de werkzaamheden voorbereidt in opdracht van de gemeente Lochem. Anacon is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het aanpakken van de Lochemseweg. In aanvulling op de geplande voorbereidingen wordt in september en oktober onderzoek gedaan naar de staat van het riool. Mogelijk combineren we werkzaamheden aan het riool met de aanpassingen aan de weg. Daarnaast gaat de gemeente samen met Anacon in gesprek met Arriva over de locatie van de bushalte. Dit overleg vindt medio oktober plaats met als doel om de bushalte te handhaven op de huidige locatie.

De planning is door de voorbereidingen uitgelopen. Omdat we het asfalt bij voorkeur niet in de wintermaanden aanleggen, is de verwachting nu dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2023 worden uitgevoerd.

Veel gestelde vragen

Tijdens de inloopbijeenkomst van 28 juni 2022 zijn de reacties, vragen en antwoorden (pdf, 418 KB)  verzameld.