De buslijnen over Lochems grondgebied worden uitgevoerd door Arriva. De treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, met een station in Lochem, is in handen van Syntus/Keolis. PlusOV verzorgt openbaar vervoer van deur tot deur in onze gemeente. Het is bedoeld voor mensen die om welke reden dan ook geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer. PlusOV zorgt ook voor het leerlingenvervoer en het vervoer naar de dagbesteding, in het kader van de Wmo en de Jeugdwet.

Vervoer van deur tot deur

PlusOV maakt reizen van deur tot deur mogelijk voor mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld vanwege een beperking. Hierbij is een Wmo-indicatie van de gemeente nodig. U kunt daarmee van deur tot deur reizen tot 40 kilometer vanaf uw eigen woning. Hierbij geldt tot 20 kilometer een gereduceerd tarief. Vanaf 20 kilometer betaalt u een hoger tarief. Ook biedt PlusOV aanvullend openbaar vervoer in gebieden waar het gewone openbaar vervoer niet rijdt. Hierbij is geen indicatie van de gemeente nodig.

Leerlingen- en dagbestedingsvervoer

PlusOV verzorgt namens de gemeente Lochem leerlingen naar school. PlusOV vervoert ook reizigers naar zorginstellingen voor dagbesteding en dagbehandeling, in het kader van de Jeugdwet en Wmo. U of uw kind kunnen reizen met PlusOV wanneer u hiervoor toestemming heeft van de gemeente. U moet dus eerst een indicatie aanvragen.

Indicatie aanvragen?

De Wmo-indicatie vraagt u aan bij het 't Baken

Een rit reserveren en betalen?

Wilt u vervoer van deur tot deur, dan reserveert u uw rit rechtstreeks bij PlusOV. Gebruikers (pashouders) van PlusOV ontvangen van PlusOV hun vervoerspas. Ook kunt u bij hen terecht voor meer informatie of als u een klacht heeft over het vervoer.

Over PlusOV

Ruim 15.000 inwoners in de regio Stedendriehoek maken gebruik van speciaal vervoer. Diverse gemeenten werken samen om hun inwoners nog beter van dienst te zijn. Zij doen dit in een regionale vervoerscentrale onder de naam PlusOV. Meer informatie vindt u op plusov.nl.

Pilot alternatief vervoer

De pilot alternatief vervoer is in mei 2019 verlengd met één jaar. Inwoners van de gemeente Lochem kunnen sinds maart 2018 gebruik maken van een 4-persoons elektrische deel-auto met chauffeur. Dit als alternatief wanneer er geen regulier openbaar vervoer beschikbaar is. 

Service voor korte ritjes binnen of net buiten de gemeente

De service is bedoeld voor de korte ritjes binnen de gemeente of naar plekken net buiten de gemeentegrenzen. Denk aan vervoer naar school in Holten of een rit naar het station. Maar ook aan een supermarktbezoek of sociale activiteiten binnen de gemeente Lochem.

Aanleiding van de pilot met deze vervoersservice is de beperkte dienstregeling van buslijn 54 en het wegvallen van het deel tussen Laren en Holten. Daarnaast speelt mee dat het hele openbaarvervoersysteem onder druk staat en dat de gemeente Lochem initiatieven voor nieuwe vervoersconcepten wil ondersteunen. De proef is een samenwerking van LochemEnergie, VAB, Superrr Almen, Wakker Laorne en gemeente Lochem. 

Alle betrokken partijen zijn tevreden met de resultaten tot nu toe

In de loop van het jaar is het gebruik van de dienst steeds meer toegenomen, gebruikers zijn tevreden over de dienst en er zijn veel verschillende gebruikers. Afgesproken is dat inwoners van Lochem ook het komende jaar gebruik kunnen blijven maken van de elektrische deelauto met chauffeur. Bovendien wordt gekeken of de service uitgebreid kan, zodat het aantal gebruikers toeneemt. De gemeente Lochem steunt de dienst dit jaar nog financieel. Het doel is om er uiteindelijk een zelfstandige en permanente voorziening van te maken.