Leerplicht klinkt misschien streng. Maar je kunt het ook omgekeerd zien. Je hebt het recht om te leren, waardoor je later verder komt in de maatschappij. Je zou wel gek zijn om die kans niet te benutten...

Leerplicht? Neem het niet te licht!

Te laat komen op school. Op het schoolplein rondhangen als de les al is begonnen. Spijbelen. Op vakantie gaan buiten de schoolvakanties. Het zijn allemaal voorbeelden van schoolverzuim dat niet is toegestaan. Als je zonder goede reden niet naar school gaat, ben je strafbaar. Natuurlijk valt het op als je regelmatig niet op school verschijnt. De school houdt dat bij en zal je daarover aanspreken.

Je ouders/verzorgers moeten ervoor zorgen dat je op een school ingeschreven staat. Ben je 12 jaar of ouder dan ben je ook zelf verantwoordelijk voor het bijwonen van de lessen. Als je dus spijbelt of niet meer naar school gaat, zijn de gevolgen ook voor jouw rekening!

Wat gebeurt er bij spijbelen?

Bij spijbelen maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op en dan moet jij je verantwoorden bij de rechter. De rechtbank kan je dan veroordelen tot een boete of een taakwerkstraf.

Andere redenen

Natuurlijk kunnen er ook andere redenen zijn waarom je niet naar school gaat. Bijvoorbeeld omdat je problemen thuis hebt of op school. Blijf hier niet mee rondlopen, maar weet dat er mensen zijn die je kunnen en willen helpen. Daarvoor kun je terecht bij bv. je mentor op school, de afdelingsleider, de zorgcoördinator en natuurlijk mag je ook altijd de leerplichtambtenaar benaderen.

Startkwalificatie

Als je ouder bent dan 18 jaar en nog geen havo-, vwo-, of mbo-diploma (niveau 2) hebt, dan ben je niet meer leerplichtig. Maar... je hebt dan geen startkwalificatie, oftewel geen diploma om een leuke baan te vinden.

Zonder startkwalificatie vind je moeilijk werk en kom je vaak niet verder in een bedrijf. Bovendien sta je met een diploma steviger in je schoenen op de werkvloer. De gemeente Lochem wil daarom dat je jouw startkwalificatie haalt.

Vragen?

Heb je vragen dan kun je contact opnemen met de leerplichtambtenaar.