Plannen nieuwe brandweerkazerne Almen in te zien

De nieuwbouw van de brandweerkazerne in Almen komt dichterbij. De gemeenteraad maakt bekend dat zij op 7 september 2021 het Bestemmingsplan “Brandweerkazerne Almen, Binnenweg ong.” heeft vastgesteld. Het college maakt bekend dat op 8 september 2021 een omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van een brandweerkazerne en het plaatsen van reclame. Op 8 september 2021 is ook besloten maatwerkvoorschriften voor geluid op te leggen aan de brandweerkazerne.

De plek waar de brandweerkazerne Almen nu staat, is niet langer geschikt. En de kazerne voldoet niet aan de ARBO-eisen. Omdat ook in de toekomst een kazerne nodig is, zocht de gemeente enige tijd naar een geschikte plek. De kazerne komt aan de Binnenweg 46 te Almen.

De gemeente is eigenaar van de grond. De bestemming hiervan wordt gewijzigd met het bestemmingsplan dat nu ter inzage ligt.

Omwonenden

Het definitieve ontwerp voor de kazerne is klaar. Dit kwam tot stand in nauw overleg met de brandweermedewerkers. Het projectteam presenteerde het ontwerp in mei 2021 aan omwonenden. Het bestemmingsplan houdt rekening met belangrijke zaken, zoals verkeersveiligheid.

Parkeren

Op het eigen afgesloten terrein van de brandweerkazerne is voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen. Parkeren op de openbare weg is dus niet nodig. Bezoekers van de voetbalvereniging kunnen straks de auto kwijt op een aparte parkeerplaats bij de voetbal.

Duurzaamheid

De brandweerkazerne wordt duurzaam gebouwd. In energie wordt voorzien door zonnepanelen in combinatie met een luchtwaterwarmtepomp De waterbuffering wordt op eigen terrein gemaakt. De architecten van BCT spreken hun vertrouwen uit dat het gebouw een fijne instructie- en oefenplek is voorde  brandweer van Almen.

Wanneer start de bouw?

Voordat de eerste spade de grond in kan, moeten nog stappen worden gezet. In september start het projectteam met het aanbesteden van de nieuwbouw. Aan het eind van dit jaar kan dan de eerste spade de grond is en wordt gestart met het bouwrijp maken van het terrein.

Reageren

Belanghebbenden kunnen reageren op het bestemmingsplan. Zie voor meer informatie over de stukken die ter inzage liggen de bekendmaking. Hier staat hoe en voor welke datum u kunt reageren. Omwonenden van de nieuwbouw ontvingen een brief.

Definitief bestemmingsplan