De gemeente neemt veel besluiten die invloed hebben op uw buurt. Denk aan bouwplannen, verkeersmaatregelen, aangevraagde en verleende vergunningen en regelgeving. Deze besluiten maken we officieel bekend. Op overheid.nl vindt u deze bekendmakingen. U kunt zich abonneren op de bekendmakingen. U ontvangt dan berichten over uw buurt per e-mail.

Abonneren op bekendmakingen

Ook in Gemeentenieuws in huis-aan-huis blad Berkelbode vindt u de bekendmakingen van de gemeente. Dit is een extra service.

Reageren

Vaak staat bij een bekendmaking wie contactpersoon is. Wilt u meer informatie over procedures bij besluiten of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de persoon die bij de bekendmaking genoemd is. Dat kan telefonisch, schriftelijk of op afspraak.