Het Graafschapterrein in Lochem wordt vernieuwd. Een nieuwe indeling met betere parkeerplaatsen en meer groen. De gemeente liet drie ontwerpen maken. In februari zijn omwonenden, ondernemers en inwoners bevraagd over de plannen. Zij konden stemmen voor het beste ontwerp. De uitslag is bekend!

567 online stemmen geteld

8 gesprekken met omwonenden, supermarkten en de marktkraameigenaren

  • omwonenden zijn verdeeld
  • supermarkten voor ontwerp 2
  • marktkramen voor ontwerp 1

Wat betekent dit?

  • Ontwerp 1 krijgt de meeste stemmen (marktkramen centraal)
  • Direct gevolgd door ontwerp 3 (meer groen)
  • Het voorstel met de meeste parkeerplekken ((ontwerpl 2) krijgt 29% van de stemmen

Dus komt er een nieuw ontwerp waarin rekening is gehouden met alle belangen

Ontwerp 1 is het uitganspunt

  1. Flexibele ruimte voor de marktkramen en zij staan naar een andere kant gericht.
  2. Extra parkeerplaatsen bij de Albert Heijn, maar dan bereikbaar vanaf de Prins Bernhardweg.
  3. Zo is er plek voor meer groen en minder verharding direct voor de Albert Heijn.