Bijzondere bijstand

Soms heeft u bijzondere kosten die voor uw persoonlijke situatie noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld voor rechtsbijstand, maaltijdkosten of extra kosten door ziekte die niet onder de zorgverzekering vallen. Hiervoor is er bijzondere bijstand. Of er een vergoeding mogelijk is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Voor wie
Voor iedereen met een laag inkomen of voor wie weinig te besteden heeft als gevolg van schulden. We kijken of u zelf ook kunt bijdragen in de gemaakte kosten en of er misschien een andere regeling mogelijk is. Ook kijken we naar uw eigen vermogen.

Hoe vraag ik het aan

Via check waar je recht op hebt is te zien hoe groot de kans is dat u een bijdrage kunt krijgen. Bellen of langskomen in het gemeentehuis kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur. Telefoon (0573) 28 92 22.

Zie ook