Geboorte aangifte

Beschrijving

Als u een kind heeft gekregen en het is in Nederland geboren dan moet u binnen 3 dagen aangifte doen van de geboorte. De aangifte moet plaats vinden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waarin het kind is geboren.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan dan een geboorteakte opmaken. Daarna wordt uw kind opgenomen in de Basisregistratie Personen en wordt het burgerservicenummer verstrekt.

  • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap dan heeft uw kind direct een vader en een moeder.
  • Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap dan heeft het kind alleen een moeder voor de wet. Dan kan iemand het kind erkennen.

U kunt de geboorte van uw kind ook digitaal aangeven. Hiervoor heeft u beide DigiD nodig. De verklaring van de verloskundige dient hierbij geupload te worden. Ook als u digitaal aangifte doet, moet u nog wel naar het gemeentehuis om uw handtekening te zetten op de geboorteakte. Dit moet binnen 3 dagen na de geboorte gebeuren.

U kunt ook aan de publieksbalie de aangifte doen. De aangifte moet altijd binnen 3 werkdagen gebeuren.

Wat heb ik nodig?

  • Geldig identiteitsbewijs van de moeder en van uzelf
  • Een geldig verblijfsdocument als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft
  • Het eventuele trouwboekje of partnerschapsboekje
  • Eventueel de erkenningsakte (als het kind voor de geboorte is erkend)

Bij online aangifte

  • DigiD van beide ouders
  • Verklaring van de verloskundige (digitaal want deze moet geupload worden)

Wat kost het?

Gratis

Hoe vraag ik het aan?

U kunt direct online een geboorte aangifte invullen.

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld kunnen worden. Daarom heeft u beide een DigiD (digitale identiteitscode) nodig. Heeft u online aangifte gedaan, dan krijgt u een bevestiging via mail. Met die e-mail maakt u een afspraak om de akte te ondertekenen.

Voor het aangeven van een geboorte op het gemeentehuis kunt u direct online een afspraak maken. U krijgt van ons via de mail een bevestiging van uw afspraak.

U kunt ook komen tijdens onze vrije inlooptijden. Bekijk de actuele openingstijden. Het maken van een afspraak voorkomt wachttijd.

Wat mag u van ons verwachten?

De aangifte van de geboorte wordt direct aan de balie verwerkt.

Meer informatie

Vraag en antwoord

Welke achternaam krijgt mijn kind?

  • Een kind van gehuwde ouders of een kind van ouders die een geregistreerd partnerschap hebben afgesloten, krijgt automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt, dan moet u samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daar kiest u dan de naam van de moeder. U moet hierbij allebei persoonlijk aanwezig zijn. Daarom kunt u dit het beste doen tijdens de zwangerschap.
  • In alle andere gevallen krijgt het kind de achternaam van de moeder. Als u wilt dat het kind de naam van de vader krijgt, moet het kind eerst erkend worden en dan kunt u direct de achternaam kiezen. (zie erkenning en gezag).

Wie moet aangifte doen van de geboorte?

De vader en moeder kunnen allebei aangifte doen. Ook kan iemand anders aangifte doen, maar die moet wel bij de geboorte aanwezig zijn geweest.

Is het verplicht om geboorteaangifte te doen?

Ja, geboorteaangifte doen is verplicht.

Het kind wordt namelijk ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en het kind krijgt een Burgerservicenummer (BSN). Woont u in een andere gemeente dan de geboorteplaats  van uw kind, dan stuurt de gemeente waar u aangifte doet een bericht naar de gemeente waar uw kind gaat wonen. De woongemeente schrijft uw kind in de basisregistratie in.

Waar regel ik het gezag?

Om als vader ook het gezag te krijgen, moet u gezamenlijk een verzoek indienen bij het gezagsregister van het Kantongerecht.

Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl

Wat is gezag over een kind?

U bent verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U bent  de vertegenwoordiger van het kind en zorgt voor geld en de spullen. Alle kinderen die nog geen 18 jaar zijn, hebben iemand die voor hem/haar zorgt. Het kind mag sommige beslissingen niet zelf nemen. Meestal hebben de ouders gezag over het kind, soms 1 ouder en soms iemand die niet de ouder van het kind is. Totdat het kind 21 jaar wordt, blijft u aansprakelijk. U moet dan zorgen voor de verzorging en de studiekosten.