Recreatie en toerisme

De gemeente Lochem voert geen actief beleid op recreatie en toerisme. We hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk taken op dat gebied los te laten en alleen regie te houden op de organisaties die taken op het gebied van recreatie en toerisme uitvoeren. Die organisaties zijn:

Eigenzinnig Lochem

De gemeenteraad van Lochem heeft in 2018 besloten om door te gaan met de samenwerking met het platform Eigenzinnig Lochem. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de toeristische informatie en zorgt voor de lokale promotie en marketing en voor ontwikkeling van producten: www.eigenzinniglochem.nl.

Stichting Achterhoek Toerisme en Regio Achterhoek

Op het gebied van toerisme zoeken we nadrukkelijk aansluiting bij de Achterhoek en werken we veel samen met Stichting Achterhoek Toerisme en de Regio Achterhoek. Het gaat daarbij vooral om regiomarketing, het realiseren van recreatieve en toeristische projecten die de gemeentegrenzen overstijgen en ontwikkeling en beheer van recreatieve routes: www.achterhoek.nl.

Circulus-Berkel

Al ons beheer en onderhoud van de openbare ruimte is ondergebracht bij Circulus-Berkel, dus ook onderhoud van toeristische paden: www.circulus-berkel.nl/lochem/diensten-openbare-ruimte/onderhoud-wegen-en-bebording/